Logga in

De installerar Nordens största solcellsvägg i Örnsköldsvik

Publicerad
17 sep 2015, 13:16

I Örnsköldsvik färdigställs i dagarna den största vägghängda installationen av solpaneler i Norden. 2 500 kvadratmeter väggyta täcks med svarta solpaneler när BAE Systems Hägglunds renoverar fasaden på en av sina produktionshallar. Jätteprojektet är en god affär på sikt – även om investeringen blev några hundralappar dyrare än vanlig fasadplåt.

Brittiskägda försvarskoncernen BAE Systems beslutade 2009 att satsa på produktionen vid koncernens anläggningar i Örnsköldsvik. Lokalerna skulle moderniseras, både invändigt och utvändigt.

En partneringupphandling gjordes med NCC och Goodtech. Alla tekniska system i produktionen – el, värme, ventilation, tryckluft och annat skulle bytas ut och samtidigt behövde produktionshallarna en utvändig ansiktslyftning. Tanken var att klä om fasaden med ny plåt, men en kostnadsanalys ledde till att projekten sköts på framtiden.

Till slut föll valet på solpaneler. Mikael Edlund är anläggningschef på BAE System Hägglunds i Örnsköldsvik. Han berättar att valet av solceller till fasaderna kändes naturligt.

– Hägglunds har alltid haft ny teknik i generna så när fasaden ändå behövde ett lyft kändes det rätt att montera solpaneler. Vi har valt en monokristallin helsvart panel för utseendets skull – det blir lite mer hightech och bryter fint mot de stråk av aluminiumplåt som också finns i fasaden.

En internprojektering drogs igång 2013 med BAE Systems, Goodtech, Örnsköldsviks kommun och Örnsköldsvik Energi inblandade. Det gjordes en förstudie som Goodtech bekostade på egen risk, eftersom reglerna för stöd till solpaneler skapat ett litet Moment 22: Projektet fick inte startas innan ett beslut fattas av länsstyrelsen om att eventuellt statsstöd skulle utgå. Förstudien var ett sätt att korta tiden från beslut om stödet till dess installationen av solcellerna kunde börja.

På våren 2013 var alla kalkyler klara och i september 2014 kom besked om att BAE Systems skulle få ett statligt stöd på 1,2 miljoner kronor till projektet.

Därmed drog projekteringen igång på allvar. Den största installationen av vägghängda solpaneler i Norden skulle förverkligas. 2 500 kvadratmeter fasadyta på ena långsidan och gaveln av den stora produktionshallen täcks in med solceller.

Den enorma ytan ger en årlig toppeffekt på 370 kW och en beräknad årlig energiproduktion på 237 000 kWh – vilket motsvarar 4-5 procent av BAE Systems energiförbrukning i Örnsköldsvik. Räknat i antalet elcertifikat innebär solcellsanläggningen att företaget får tillgång till 237 stycken och samtidigt sparar drygt 200 ton CO2 per år.

– Totalt är det här en investering på 8,4 miljoner kronor, det vill säga 7,2 miljoner när bidraget dragits ifrån.

De solceller som installeras är tredje generationen av solpaneler från kinesiska företaget Trina Solar. Rexel/Selga, som levererar panelerna, ger 25 års garanti på att panelerna ska producera minst 80 procent av den angivna effekten.

Montaget sker i ett unikt samarbete mellan lokala byggföretaget Byggtjänst i Örnsköldsvik och Goodtech. De båda företagen monterar panelerna tillsammans i team med två man från byggaren och en elmontör från Goodtech. Teamet måste arbeta uppifrån och ned, eftersom ställningarna behöver demonteras för att inte skada färdigmonterade solceller.

– Det här är inget litet montageprojekt, förklarar Ulf Björklund, projektledare hos Goodtech. Det är fler än 1 600 solpaneler som installerats, fördelade på sex enheter som var och en har sin inverter. 20-25 paneler bildar tillsammans en slinga och tolv sådana slingor bildar en enhet.

– Vi har strävat efter att hålla antalet paneler i de olika slingorna så jämnt som möjligt, tillägger Ulf Björklund.

De sex invertrarna är anslutna till en så kallad Inverter Manager. Det är en central enhet som bland annat ger möjlighet att bryta alla slingor på en gång, från brandlarmskåpet.

Funktionen är en viktig del av brandsäkerheten i solcellsanläggningen. Hägglunds har lagt stor vikt vid brandsäkerhet och bland annat diskuterat med Nils Lindström på Eurocon. Han är Sveriges ledande expert på det här området och just nu skriver han på regler för hur solcellsinstallationer ska utföras ur brandskyddssynpunkt – på uppdrag av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Inverter Managern levererar också alla mätdata, i realtid och aggregerat över tid. Från den matas spänningen ut i fabrikens högspänningsnätt via Kanalis-skenor. I enheten sitter också en godkänd ”elcertifikatsmätare” som kontrollerar elproduktionen.

Mätning har också varit en viktig del av installationen. Först mäts alla enskilda paneler innan de monteras, sedan hela den slinga panelen tillhör och sist mäts invertern i var och en av de sex enheterna.

Apropå mätning så kollade vi upp de allmänna förutsättningarna för solenergi i Örnsköldsvik. Då fann vi till vår förvåning att vi hade lika goda förutsättningar här som i australiensiska Melbourne. Det var det ingen som hade trott.
Mikael Edlund


Orsaken till de goda förutsättningarna
är att luften är renare och mer fri från partiklar i Örnsköldsvik, att reflektion från snötäcket hjälper till under vintern och att det kyligare klimatet ger högre verkningsgrad på solpanelerna.

– I Sundsvall var det ägare av en solcellsinstallation på hustaket som till sin förvåning märkte att 50 cm snö på taket inte stoppade elproduktionen. Ljuset slapp igenom, berättar Per Bertlin på Selga i Sundsvall. Per är den som sett till att alla leveranser till projektet fungerat som de ska.

BAE Systems kalkyler visas att valet av solceller innebar en fördyring med ungefär 800 kronor per kvadratmeter. Men eftersom panelerna har en pay-off tid på 10 år och garanterad livslängd i ytterligare 15 så har det varit ett smart val.

– Och vem vet, kanske håller panelerna i 40 år, inflikar Per Bertlin.

FAKTA

Driftig familj blev hjältar i Ö-vik

Säg ”Hägglund och Söner” och varenda Örnsköldsviksbo skiner upp. Det företag som Johan Hägglund startade 1899 och senare lämnade över till sina söner utvecklades från ett litet möbelsnickeri till en stor industri med massor av strängar på sin lyra – bland annat en världsledande tillverkning av militärfordon.

Genom åren tillverkade Hägglunds det mesta – lastbilar, bussar och flygplan hade ofta träkaross förr i världen så det föll sig naturligt att möbelsnickeriet började tillverka sådana. Det berättas att en pilot från Hägglunds fortfarande har världsrekord i antal loopar, framförda över den egna landningsbanan på det dåvarande fabriksområdet.

Viktiga bidrag till Sveriges modernisering kommer från Hägglunds uppfinnarverkstad. Mekanismen till ledbussar, som fortfarande används i många länder, har företaget världspatent på. De snillrika fartygskranarna och innovativa hydraulmotorerna fick stor betydelse för företagets tekniska utveckling.

1960 startade Hägglunds produktion av militära bandvagnar med de första ordrarna på klassiska Pansarvagn 302 året därefter. 70-talet innebar ett genombrott för pansarvagnar i plast – 10 000 har sålts till försvarsmakter runtom i världen. Stridsfordon 90 blev den mest avancerade konstruktionen hittills. Det har mer datakraft än ett Gripenplan.

På 90-talet delades Hägglunds i tre olika bolag; Hägglunds Defence, Hägglunds Drives och Hägglunds Cranes. Drives heter idag Rexroth Bosch och är fortsatt ett ledande företag inom hydraulmotorer. Cranes har bytt ägare och heter nu MacGregor, men tillverkar fortfarande fartygskranar i Örnsköldsvik. En elanknuten innovation från Hägglunds är ”Adaptive” ett system med plattor på stridsfordon som genom att laddas med olika spänning kan skapa oigenkännliga mönster av fordonet i fiendens IR-sökare.

1997 köptes Hägglunds Defence av brittiska företaget Alvis som i sin tur blev uppköpt av BAE Systems. Nu heter företaget BAE Systems Hägglunds och rapporterar till BAE Systems i USA – något som den svenska ledningen ser som en fördel. När BAE Systems skulle göra neddragningar i produktionen lades två fabriker i England ner, samtidigt som företaget satsade på modernisering av anläggningen i Örnsköldsvik.

Och sist – men inte minst – de klassiska gröna tunnelbanevagnarna i Stockholm tillverkades av, ja just det, Hägglund och Söner.

 

FAKTA

Tidplanen 2015

Februari-mars: Investeringsbeslut hos BAE Systems.
Mars: Start av det väldigt omfattande ställningsmontaget.
Juni-juli: Södra gaveln klar.
September: Alla elinstallationer klara.
Oktober: Projektet klart för presentation inför Länsstyrelsen.