Solcellsmarknaden allt mer nätansluten

Publicerad 25 mar 2015, 11:15

Trenden med årlig fördubbling av installerad effekt fortsatte även 2014. Dessutom ansluts anläggningarna i allt högre grad till elnätet.

Under 2014 installerades 36,2 MW effekt från solel. Det är nästan en fördubbling från 2013 då 19,1 MW effekt från solceller installerades. Under 2012 var motsvarande siffra 8,2 MW effekt. Det här visar Energimyndighetens årliga statistik.

En annan trend i siffrorna är att Sveriges solcellsmarknad går från fristående system till nätanslutna. 2014 tillförde privatpersoner och företag 35,1 MW effekt och bidrog därmed till att fördubbla den nätanslutna solelskapaciteten.

Energimyndigheten uppskattar att Sveriges solcellsanläggningar producerar ungefär 75 GWh per år och det motsvarar den årliga energianvändningen i drygt 3 300 svenska eluppvärmda genomsnittshus, där användningen beräknas vara 22 700 kilowattimmar per år och hus.

Den installerade effekten är fortfarande låg i jämförelse mot andra europeiska länder. Italien får cirka 10 procent av sin totala elproduktion från solel, medan Sverige bara får 0,06 procent.

– Vi ökar alltså från en mycket låg nivå, säger Johan Lindahl på Uppsala universitet som har tagit fram den svenska statistiken på uppdrag av Energimyndigheten.

Från och med i år, 2015, kan privatpersoner ansöka om skattereduktion för den el de levererar till elnätet. Det innebär att privatpersoner, förutom det pris som elhandlaren betalar, får 60 öre per kilowattimme från staten. Den här regeln gäller bara mikroproducenter, därför får säkringen vid anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Vid sidan av skattereduktionen som mikroproducenterna kan ansöka om från Skatteverket finns det tidigare systemet med gröna elcertifikat kvar.

– Det är många som söker elcertifikat för solcellsanläggningar, både privatpersoner och företag. Ansökningarna fortsätter att komma in i hög takt och vi ser inga tecken på att trenden skulle mattas av, säger handläggaren Carolina Fröberg på Energimyndigheten.

Solcellstrenden är global och marknaden drivs främst på av Kina och Japan. I Sverige är allmänheten mycket positivt inställd till elproduktion med solceller, men av olika skäl, allt ifrån ekonomi till miljö eller viljan att vara självförsörjande.

– Det som är unikt med tekniken är att det hypotetiskt finns flera miljoner potentiella investerare, säger Johan Lindahl.