Solcellspaneler ska vara en del av byggnaden

Publicerad 11 nov 2014, 15:35

Solcellspaneler bör bli en del av själva byggnaden för att enklare kunna inkludera de byggnadstekniska kraven i planeringen. Ett förslag till europeisk – och svensk – standard är nu på remiss från SEK Svensk Elstandard, till den 1 december 2014.

När det gäller nybyggnationer vore det enligt SEK Svensk Elstandard bättre om solcellspaneler ingår som en del av själva byggnaden, istället för att monteras i efterhand.

Men de standarder för solceller som finns i dag handlar enbart om de optiska och elektriska egenskaperna, och om hur de testas. Det finns ingen beskrivning av de byggnadstekniska fordringarna. Det vill SEK Svensk Elstandard ändra på.

Förslaget består av två delar, prEN 50593-1 och prEN 50593-2. Den första delen handlar om själva solcellspanelen medan den andra innehåller krav som styrs av placeringen på byggnaden. Förslagen innehåller bland annat krav på mekanisk motståndskraft, brandtålighet, värmeisolering och förmågan att klara storm och snölaster.

Eftersom solcellsmodulerna normalt placeras på tak ägnas särskild uppmärksamhet åt hur man provar deras förmåga att inte släppa igenom regn.