Stöd till solceller ökar med 100 miljoner

Publicerad 24 okt 2014, 11:47

I regeringens budgetproposition för 2015 ökas stödet till dem som vill installera solceller med 100 miljoner kronor per år fram till 2018. En skattereduktion införs också där egenproducenter får tillbaka 60 öre per inmatad kilowatt överskottsel.

Förslaget beräknas kosta 25 miljoner under 2015 och träder i kraft 1 januari 2015.

Skattereduktionen ges till fysiska och juridiska personer samt svenska handelsbolag.

Sedan 2008 har Sverige som mål att andelen förnybar energi 2020 ska vara minst 50 procent av den totala energianvändningen.