Solel kan vara dominerande om 35 år

Publicerad 30 sep 2014, 13:59

Enligt en ny rapport från International Energy Acency (IEA) kan solenergi vara den främsta energikällan år 2050.

Bedömningen grundar sig främst på att produktionskostnaderna fortsätter att sjunka. Enligt rapporten kan solceller stå för upp till 16 procent av världens elförsörjning år 2050, och solenergi från solkraftverk kan stå för ytterligare 11 procent.

– Den snabba kostnadsreduceringen på solcellsmoduler och system de senaste åren har öppnat nya perspektiv för att använda solenergi som en viktig källa för el under de närmaste åren och årtiondena, säger IEA:s chef, Maria van der Hoeven, i ett pressmeddelande.

IEA understryker att rapporten inte är en prognos, utan en vision som tar sin grund i ekonomiska prognoser och de tekniska förbättringar och myndighetsbeslut som väntas eller skulle kunna ske.

I dag är solcellspaneler den snabbast växande tekniken i världen när det kommer till förnybar energi, och har varit det sedan år 2000. Dock står solcellspaneler för mindre än en procent av världens energikapacitet.

Kina väntas vara ledande i expansionen, följt av USA.