Egen el: Energibolag förenklar på eget bevåg

Publicerad 13 maj 2014, 14:30

I förra veckan beslutade riksdagen att bordlägga beslutet om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el i väntan på klara besked från EU-kommissionen om vad som faktiskt gäller – är mikroproducenter till exempel hobbyproducenter eller näringsidkare? Men flera energibolag fortsätter att, med sina egna lösningar, underlätta för egenproducenter.

Regelverket för svenska egenproducenter har utretts flera gånger de senaste åren utan att något slutligt klargörande kunnat nås. Eftersom förslaget gäller statligt stöd måste det anmälas till och godkännas av EU innan det kan genomföras.

Och det vore kanske att gå för långt att kalla det ett uppror, men en rad kommunägda energibolag, däribland Linköping kommuns Tekniska verken, vill dock inte vänta.
I ett pressmeddelande skriver Tekniska verken att ”oförmågan att sätta ner foten i denna fråga utgör en avsevärd bromskloss för utbyggnaden av svensk mikroproducerad el”.

Bolaget har i flera år erbjudit sina kunder så kallad nettodebitering. Det innebär att mikroproducenterna på månadsbasis kunnat kvitta sin produktion mot använd elektricitet med ett minimum av administration. Modellen har lett till en kraftig ökning av antalet mikroproducenter i Tekniska verkens elnät, där det numera finns omkring 100 mikroproducenter med en sammanlagd installerad effekt på 1,6 MW.

– Trots att vi varit mycket öppna med vad vi sysslar med har vi inte fått några officiella synpunkter från myndigheterna. Det beror att antagligen på att de innerst inne förstår att vår modell är bra för både miljön och mikroproducenterna, även om vi möjligen testar gränserna för vad som är tillåtet rent juridiskt, säger Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken.

Nu uppger Tekniska verken att bolaget kommer fortsätta ”tillämpa den framgångsrika nettodebiteringsmodellen”, och att Linköping sannolikt är den kommun i Sverige som har högst andel lokalproducerad solenergi i sin energimix”. Tekniska verken bedömer att om motsvarande enkla regelverk tillämpades i resten av Sverige skulle en folkrörelse byggas upp kring mikroproduktion som skulle kunna ersätta avsevärda mängder fossilbaserad elproduktion med förnybar sol-och vindenergi.

Att producera sin egen el ska vara lika enkelt som att odla sina egna jordgubbar. Lönsamt, okomplicerat och med minimal byråkrati. Tekniska verken tjänar inte en krona på detta, däremot sparar vi in på byråkrati och får nöjda kunder som på egen hand bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.
Klas Gustafsson


Hans Heldring är branschekonom
på Elektriska Installatörsorganisationen (EIO). Han har tidigare sagt att egenproducenter med, till exempel, solceller, är positivt för elteknikbranschens utveckling.

– Det är klart att olika stöd kan öppna för fler affärer för våra medlemmar. Jag skulle uppmana våra elinstallatörer att diskutera installation av till exempel solceller med kunderna, där det kan passa. Då är det på sin plats att informera om de incitament som är på väg också, säger han.