Bäst på att ordna jobb efter skolan

Publicerad 30 maj 2014, 14:17

Den som studerar vid elprogrammet på Välkommaskolan i Malmberget kan vara rätt säker på att få jobb efter avlagd examen. Skolan är bäst i Sverige när det gäller elevernas chans att få jobb inom två år från skolslutet. Det beror bland annat på ett ovanligt väl utvecklat samarbete mellan skola och näringsliv.

De senaste åren har det investerats miljarder i de norrbottniska malmfälten och det är en trend som inte syns någon ände på. Så här finns goda möjligheter till jobb, inte minst som elektriker. Det innebär att de elever som söker till el- och energiprogrammet vid Lapplands Gymnasium har ovanligt goda utsikter att få jobb efter plugget. Lapplands Gymnasium är namnet på de samverkande gymnasieskolorna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Luleå och Pajala kommuner.

För ungdomar som vuxit upp i Gällivare-Malmberget är Välkommaskolan det givna valet. Det är den skola i landet som toppar listan över hur eleverna fått jobb i rätt bransch två efter att de avslutat sina studier.

Elprogrammet på Välkommaskolan gör eleverna till vinnare.
Peter Axelsson, en av skolans fyra rektorer


Peter har bland annat
ansvaret just för elprogrammet där Sten Ejerlund, Göran Larsson och Tommy Ryrland är lärare. På Välkommaskolan är de kursansvariga duktiga på att fånga upp hur stort behovet av ny arbetskraft är i elteknikbranschen. Genom de täta kontakterna med företagen i området har intagningen begränsats till 16 elever per årskull.

– Vi erbjuder bara elteknik här, poängterar Tommy Ryrland. Det är det område där efterfrågan på unga elektriker är som störst, förklarar han.

– LKAB och Boliden är de stora arbetsgivarna i den här delen av landet och de suger upp nästan alla som utbildas här, berättar Peter Axelsson. Därutöver finns flera stora installationsföretag på orten – Caverion, Midroc, El & Kraft och Goodtech finns till exempel etablerade här.

Lärarna på Välkommaskolan gör täta besök ute på företagen. Ett gott samarbete mellan skola och näringsliv står högt på agendan.

– Vi är tacksamma för det starka intresse som företagen här visar för utbildningen, förklarar Tommy Ryrland. Deras bidrag till verksamheten har varit jätteviktiga för skolan och för undervisningen. Inte minst gäller det de två dominanterna i det norrbottniska näringslivet; LKAB och Boliden.

– LKAB var tidigt positiva till att bidra på olika sätt till utbildningen. För några år sedan startades LKAB Akademien, en inrättning som ger skolan möjlighet att äska pengar till utrustning, undervisningsmateriel, fortbildning, studiebesök och liknande.

– Det är väldigt positivt för oss. Upp till 50 000 kronor kan vi få loss till något angeläget ändamål genom ett enkelt telefonsamtal. Jag kan inte minnas att vi någonsin fått avslag på någon begäran, säger Tommy Ryrland. Tommy berättar att Boliden är på väg att inrätta något liknande och att de båda företagen sponsrar enskilda elever som studerar med ”L” eller ”B”-profil. ”L” står för LKAB och ”B” för Boliden.

Profilprogrammet inleddes 2007 och det har varit väldigt statushöjande för vår skola. Tre elever på LKAB-profilprogram och två elever på Boliden-profilprogram. Företagen har fått uttrycka sina behov av vad eleverna ska läsa och sponsrar eleverna med arbetskläder och liknande.
Tommy Ryrland

De som studerar under profilen är garanterade APL-praktik och sommarjobb på respektive företag, så det är många elever som söker hit – meritpoängen avgör vem som får studera med ”L” eller ”B-profil”. Peter Axelsson förtydligar att sådana här profiler finns också inom andra program på Välkommaskolan.

Ett annat resultat av de goda kontakterna med det lokala näringslivet är ett projekt som nyligen drogs igång på Välkommaskolan. När byggprogrammet fann att det var svårt att hitta APL-platser åt alla så tog skolan kontakt med LKAB som förvärvat en rad fastigheter i Malmberget med anledning av att gruvan hela tiden utvidgas.

– För några år sedan fanns här en skola som hette Malmstaskolan och som stått tom i några år. Den är inte i farozonen på grund av gruvdriften, men köptes ändå in av LKAB som ursprungligen hade planer på att riva den, tills skolan tog kontakt och undrade om inte Välkommaskolan kunde få renovera fastigheten istället, berättar Tommy Ryrland.

LKAB var positiva till idén så nu rivs och byggs skolan om i etapper. Arbetet började med att provisorisk värme drogs in och elanläggningen revs ner.

– Vi ska försöka köra en KNX-installation i skolan nu för att ge eleverna konkreta möjligheter att lära sig den tekniken, säger Tommy Ryrland. Ambitionen är att hela tiden ha installationsprojekt på gång i skolan som kan varvas in i den teoretiska undervisningen.

– Eleverna har också fått vara med och komma med förslag på vad som skolan skulle kunna användas till i framtiden. Vi ska lägga fram deras förslag till LKAB senare, tillägger han.

Ett annat projekt som Tommy och hans kollegor vid skolan planerar är att med hjälp av LKAB och Boliden bygga ett energihus där elever från olika bygginriktningar vid skolan deltar. Det är tänkt att bli ett hus med egen energiproduktion från sol och vind och som är byggt med hållbar teknik och miljöriktigt byggmaterial.

Tommy berättar också att det i samband med det stora samhällsomvandlingsprogrammet i Malmberget har det också motionerats i kommunfullmäktige om att skolan ska få tomter till tre nya hus.

– Gruvan tvingar fram en förflyttning av de boende på vissa områden och i den vevan hoppas vi kunna bidra med nya bostäder på det här viset, samtidigt som vi ytterligare stärker tillgången till APL-platser vid flera av skolans byggrelaterade program.