Logga in

Förklaringen bakom stora ökningen av elinstallationsföretag

Publicerad
22 feb 2024, 10:13

500 fler företag 2023 än 2022 anmälde sig till Elsäkerhetsverkets register över auktoriserade elinstallationsföretag. Den stora ökningen har en enkel förklaring. 

– Vi har implementerat nya funktioner för att underlätta registreringsprocessen och på så vis minska behovet av manuell hantering. Bland annat har vi slagit samman den svenska och engelska ansökan om auktorisation så att alla sökanden kan nyttja vår e-tjänst, säger Linn Åberg.

Inför 2024 planerar Elsäkerhetsverket ytterligare förbättringar i sina e-tjänster, inklusive automatisk diarieföring av ansökningar och införande av en betallösning för att effektivisera processen och minska det manuella arbetet.