Logga in

”Om jag inte vet vad jag ska göra får det brinna upp”

Publicerad
18 mar 2024, 06:47
| Uppdaterad
15 mar 2024

Brandkårens rutiner räddar liv. Men om det inte finns några rutiner för att tekniken är ny, vad gör man då? Här är några av de farliga situationer som brandmän kan ställas inför när det brinner nära solceller.

Ökad kunskap är bra, menar brandmannen Håkan Gustavsson som deltar i utbildningen hos Svea Solar. Sedan tidigare visste han att det alltid är ström i solpanelerna.

– Nu fick jag veta att om du bryter kretsen blir det inte lika stor strömstyrka. Samtidigt tänker jag att om jag håller i två delar med 800 volt är det fortfarande 800 volt där. Har man slagit av huvudbrytaren bryter vi detta och kan koppla isär solpanelerna. Det tar jag med mig. Men vi måste hitta huvudbrytaren också…, säger han.

”När brandkåren inte vet något tar den alltid ett steg tillbaka. Om jag inte vet vad jag ska göra får det brinna upp. Vi måste tänka på vår egen och andra människors säkerhet i första hand.”

Håkan Gustavsson, brandman

Utveckling:
Brand och solpaneler – ny risk för brandförsvaret

Läs också:
Vet du vilka elfel som är vanligast när solceller brinner?

Håkan Gustavsson

– Finns det en fastighetsägare på plats vid branden, som kan berätta om anläggningen, lyssnar vi såklart på det. Men vi har ändå en baktanke om att det kan vara annorlunda. Det handlar om vår säkerhet, tillägger han.

Brandförsvaret arbetar mestadels efter standardrutiner – hur de ska göra i varje tänkbar situation. De behöver vara stensäkra för att göra en viss åtgärd, som att bryta en krets.

– Säger en fastighetsägare att ”detta är strömbrytaren till solpanelerna” måste jag kunna lita på det. Därefter gör vi egna bedömningar för rökdykare med mera, säger Håkan Gustavsson.

Hittills har han inte varit med om någon brand med solceller. Ännu så länge är det vanligare på landsbygden än i storstäder, tror han. Men när det blir fler solceller på taken ökar även risken i städer.

Behövs det fler rutiner för hur ni ska agera?

– Ja, det tror jag. När brandkåren inte vet något tar den alltid ett steg tillbaka. Om jag inte vet vad jag ska göra får det brinna upp. Vi måste tänka på vår egen och andra människors säkerhet i första hand, säger Håkan Gustavsson.

Han menar samtidigt att han är mer orolig för batterier framöver. Det pågår en batteriboom och vad händer med dem när de utsätts för brand i en fastighet? Han har sett filmer med elbilar som inte slutar brinna, eller som spolas med vatten och exploderar när det bildas vätgas.

Läs också:
Hoverboard trolig orsak till husbrand – igen

Fakta Så vill räddningstjänsten att solpaneler placeras

Solpaneler på tak behöver placeras så att räddningsinsatser underlättas. I sin vägledning föreslår därför Storstockholms brandförsvar att solceller monteras och placeras så att:

  1. Det ges möjlighet att utföra en släckinsats på ett säkert avstånd.
  2. Största sammanhängande installation är 40 x 40 meter och att avståndet mellan installationer är fem meter.
  3. Ventilering av respektive brandcell kan genomföras.
  4. Ett avstånd om minst 2,5 meter till brandvägg.
  5. Tillämpbara delar av Boverkets byggregler uppfylls, exempelvis avsnitt 5:55, 5:551 samt 5:562 i BBR29.
  6. Solceller placeras på obrännbar taktäckning och att lutning på paneler beaktas.