Husägare vill producera el

Publicerad 24 apr 2014, 09:37

En av fem svenska husägare funderar på att satsa på egenproducerad el de närmaste fem åren, med solceller på taket eller egna små vindkraftverk. Av dem som bor på en gård eller i en villa i glesbygd funderar ännu fler, drygt en tredjedel, egen elproduktion. Allt enligt den senaste Elmätaren, elbranschens konsumentbarometer.

Elinstallatörens rapportering visar ständigt hur solcellsinstallationer blir allt vanligare. Den totala effekten hos de solceller som installerades under 2013 är nästan lika stor som den totala effekten av alla solceller som någonsin installerats i hela Sverige före 2013.

Enligt Elmätaren uppger nu alltså drygt 20 procent av Sveriges villaägare att de överväger att investera i egen elproduktion det närmaste året. Bland de som bor på ”gård eller villa i glesbygd” handlar det om mer än en tredjedel. De flesta, 58 procent vill göra det för att spara pengar. 51 procent vill producera själva av miljöskäl och 50 procent drivs av tanken på att vara så självförsörjande som möjligt.

Men 71 procent av de svarande är inte intresserade av att producera sin egen el. Det beror på att det är svårt i den aktuella boendesituationen, att det ”verkar krångligt” eller att husägarna inte tror att det lönar sig.

Det som krävs för att få fart på den egna elproduktionen är enkelhet och ekonomiska incitament. Exempelvis det föreslagna skatteavdraget och att regelverket ändras så att det blir lönsamt att sälja den el man själv inte använder. Just nu verkar det finnas vissa skattetekniska hinder som vi hoppas att politikerna löser innan beslutet i maj.
Helena Olssén, el- och samhällsanalytiker på Svensk Energi.


Elmätaren presenteras
fyra gånger om året. Undersökningen görs av United Minds genom digitala enkäter. I den senaste deltog 1 030 personer från 18 år.