Fördubbling av solcellskapacitet

Publicerad 13 mar 2014, 13:16

Antalet installationer av solceller i Sverige ökade kraftigt från år 2012 till 2013, vilket innebar att solcellseffekten mer än fördubblades. Under 2013 installerades 19 MW solceller i Sverige, jämfört med drygt åtta MW året innan, enligt Energimyndigheten.

– Trots den snabba prisutvecklingen och ett stort intresse från allmänheten så är den svenska solcellsmarknaden fortfarande i hög grad bunden till olika politiska beslut, såsom solcellsstödet och förslaget om skattereduktion. På sikt så tror jag dock att vi kommer att få se en fortsatt växande solcellsmarknad i Sverige eftersom intresset är stort bland allmänheten och en majoritet av den svenska befolkning vill se större satsningar inom solenergi, säger Johan Lindahl på Uppsala Universitet, som ansvarar för att ta fram den svenska statistiken åt Energimyndigheten.

Priserna för både enskilda solcellsmoduler och kompletta system fortsatte att gå ner under 2013, mest för att priserna för moduler har sjunkit på den internationella marknaden. Men prisutvecklingen beror också på att konkurrensen på den svenska marknaden ökar i takt med att marknaden växer.

Under 2013 installerades totalt 19 MW solcellseffekt i Sverige. Drygt en MW var från fristående system och knappt 18 MW från nätanslutna system. Den sammanlagda effekten uppgick till 43,1 MW i slutet av 2013.