Energimyndigheten finansierar kunskap om solen

Publicerad 13 feb 2014, 09:21

Energimyndigheten ska ge 2,5 miljoner kronor till fem projekt inom installation och användning av solceller i bebyggelse. Syftet är att vi ska lära oss mer om solenergi och projekten ska hitta svar på frågor som hur snö och skugga påverkar produktionen och hur man på ett säkrare sätt kan beräkna sin produktion av solel.

Energimyndigheten och forsknings- och utvecklingsföretaget Elforsk finansierar projekt inom solenergi genom programmet SolEl.

– Allteftersom fler installerar solceller i Sverige blir det allt viktigare att ta fram kunskap som gynnar en vidare solcellsutbyggnad. SolEl-programmet skapar även möjligheter för branschen att samla och sprida information vidare, säger Tobias Walla, handläggare på Energimyndigheten.

Han förklarar att till exempel arkitekter, byggbolag, elbolag, fastighetsägare och solcellsinstallatörer allt oftare frågar efter ny kunskap kring solceller och installationer av solcellssystem.