Logga in

Här är vanligaste felet med Easees laddboxar

Publicerad
14 maj 2024, 13:25

Easee har offentliggjort statistik över vilka fel som drabbar laddboxarna Home och Charge. Det vanligaste problemet stod för 56 procent av de drygt 3 000 kritiska fel som inträffade under förra året.

Historien med Easee fick sig ett ganska abrupt slut i april. Första steget var när företaget meddelade att de inte tänkte driva rättsprocessen, som handlade om försäljningsförbud av produkterna Home och Charge, mot Elsäkerhetsverket vidare. Detta följdes av att myndigheten sedan meddelade att laddboxarna inte utgjorde risk för skada – samt att inga vidare åtgärder krävdes. 

Läs också:
Easee drar tillbaka överklagan – accepterar fortsatt försäljningsförbud

Läs också:
Easee om jordfelsbrytaren: ”Ingen standard tar höjd för vår teknik”

Nej, istället avkrävdes Easee att lämna en prognos över förväntade fel samt göra efterföljande periodisk rapportering av faktiska fel.

Nu har Easee tagit fram statistik på fel i boxarna och utöver att rapportera in den har de även publicerat den på nätet. Hittills har strax över 700 000 laddboxar installeras och av 82 352 675 laddsessioner inträffade 3 075 fel i fjol.

Easee säger att de har en felfrekvens om 0,44 procent och de har även delat upp felen per kategori.

– Den information vi erhåller är ovärderlig i vårt arbete med att förbättra våra produkter, oavsett om det handlar om ökad säkerhet eller bättre prestanda, säger Marthe Kindervaag, marknads- och kommunikationsdirektör på Easee.

Av de inträffade felen är det vanligaste problemet  (56 procent) temperaturavvikelser. Detta handlar typiskt om att enheten överhettas vilket leder till att den stängs av. Utöver detta skriver Easee att det under fjolåret inträffade 76 000 fall där hög temperatur innebar att laddboxen sänkte laddkapaciteten.

Näst vanligast var reläproblematik (14 procent) där ett eller flera reläer svetsats samman. Den omtalade RCD-lösningen som Easee valt – och en av de tyngre skälen som låg bakom att Elsäkerhetsverket belade laddboxarna med säljförbud, registrerades för 376 incidenter. Detta då det automatiska självtestet misslyckats. Easee uppger att under 2023 var felfrekvensen för RCD:n på 0,05 procent (376 av 704 676 laddare) vilket är en markant mycket lägre siffra än för typiska, manuellt testade, jordfelsbrytare.

Utöver ovan noterar Easee även att ”övriga” kritiska fel uppstått 520 gånger i fjol. I denna blandkasse med fel finns bland annat fel som kommit vid installation eller transport.

Läs också:
Easee får grönt ljus i Schweiz – hur påverkar det processen i Sverige?

– Exempelvis är installationsfel något som beror på installatören. Eller att det skett något fel där så det kan inte belastas laddboxen, säger Marthe Kindervaag.

Marknads- och kommunikationsdirektören säger att det man presenterar på hemsidan är en light-version av den rapport som bland annat skickas till Elsäkerhetsverket. I dagsläget är den manuellt inskriven, men tanken är att Easee ska realtidsspegla datan.

– Vi får återkomma hur det blir, men poängen är ju att den ska vara uppdaterad. Detta är ett eget initiativ som vi vill göra för transparens. Men den är baserad på samma data som vi skickar till både svenska och norska myndigheterna. Det här är en förenklad version för att vanliga människor ska förstå vad det egentligen betyder. Vi hoppas att det här kan sätta en ny standard i branschen. Så att kunder och installatörer kan få mer info att basera sina val av laddbox av, säger Marthe Kindervaag.