Logga in

Elolycksfall: 21- till 30-åringar överrepresenterade

Publicerad
28 maj 2024, 15:12

Yngre elektriker, 21 till 30 år, drabbas i högre grad av elolyckor än äldre. Det visar Elsäkerhetsverkets nya årsrapport.

Elolyckor är dubbelt så vanliga bland elyrkespersoner under 30 år, jämfört med de över 40 år. Det visar Elsäkerhetsverkets nya rapport Elolyckor 2023.

”Företagen ska genom egenkontrollprogram säkerställa ett tryggt och säkert genomförande av respektive arbete för både anställda och kund, samt att nyanställda får chansen att lära sig säkra arbetssätt och rutiner.”

Per Höjevik, Elsäkerhetsverket

Förra året:
Elolycksfallsrapporten – fyra av fem elolyckor hade kunnat undvikas

Läs också:
Flest dödliga elolyckor sker på fritiden

Statistiken baseras på de 1 187 elolyckor som anmälts under de senaste fem åren. Andelen anmälda elolycksfall i åldersgruppen 21 till 30 år var 44 procent. Elyrkespersoner över 40 år stod för 21 procent av fallen.

– Den stora utbyggnaden av våra energisystem över hela landet kommer att kräva massor av nya elektriker och elmontörer. Arbetet med säkerhetskultur i företagen blir allt viktigare, så att alla som jobbar inom elyrken får förståelse för och möjlighet att följa rutiner, säger Per Höjevik, utredare på Elsäkerhetsverket.

Under åren 2019 till 2023 syns också en generell ökning av skador som gett sjukfrånvaro från en till tre dagar. Trenden märks främst för installations- och serviceelektriker.

– Företagen ska genom egenkontrollprogram säkerställa ett tryggt och säkert genomförande av respektive arbete för både anställda och kund, samt att nyanställda får chansen att lära sig säkra arbetssätt och rutiner, säger Per Höjevik.

Enligt rapporten sker de flesta elolyckorna inom bygg- och tillverkningsverksamhet. Fler olyckor 2023 anmäldes också inom uthyrning och fastighetsservice än tidigare år. 

Förra året omkom två personer på grund av el. En arbetsrelaterad olycka skedde i samband med ett kraftledningsbygge, och en privatperson omkom när hen fallit ner på ett tunnelbanespår och fått ström genom kroppen.

Läs också:
Linjemontör död i elolycka med skylift

De senaste tio åren har i medel två personer omkommit per år på grund av el. Dödsolyckorna är nästan lika fördelade på högspänning och lågspänning. Sett över 20 år har de flesta dödsolyckorna skett inom elnät/elförsörjning, och ungefär hälften av dessa olyckor drabbade yrkespersoner.

Sedan år 2016 har fler omkommit i samband med luftledningsolyckor än under perioden 2000 till 2015.