Logga in

Fånga felen som jordfelsbrytaren missar

Publicerad
8 jun 2021, 14:00
| Uppdaterad
10 jun 2021

Få kunder känner till och efterfrågar ljusbågsdetektorer, AFDD. Är de värda pengarna? Åsikterna går i sär.

– Allt som ökar elsäkerheten är bra, och ljusbågsdetektorer skyddar både personer och egendom från att skadas i bränder, säger Johan Björk, som är affärsområdeschef på Elteknikgruppen i Mälardalen AB i Bålsta.

Under fjolåret gjorde han sina två första testinstallationer av ljusbågsdetektorer, eller AFDD (Arc Fault Detection Device) som de också kallas. Den ena installationen finns hemma i familjens villa i Bålsta.

Fråga Cecilia:
Får vi skippa skrivarens jordfelsbrytare?

Elstudion:
Fångar felen som jordfelsbrytaren missar

Vi kikar in i elcentralen där fem ljusbågsdetektorer samsas med en jordfelsbrytare i den översta raden. Finessen är att de fångar elfel som jordfelsbrytaren missar, se faktaruta. Genom att analysera strömkurvan upptäcks om onormala gnistor, alltså små ljusbågar, börjar flyga i elanläggningen. När en serie sådana gnistor identifieras bryts strömmen.

År 2017 skrevs skydd mot ljusbågar in som en rekommendation i Elinstallationsreglerna avsnitt 42, skydd mot termiska verkningar. Rekommendationen gäller speciella tillämpningar, exempelvis utrymmen som har förhöjd brandrisk eller där oersättliga föremål förvaras. Numera finns en rad AFDD-produkter från olika leverantörer att välja på, däribland Hager, Siemens, ABB och Eaton.

Men trots att ljusbågsdetektorerna ökar brandsäkerheten är det ovanligt att tekniken installeras. Johan Björk har hittills aldrig varit med om att någon kund har efterfrågat det nya skyddet.

– Det är utan tvekan en bra produkt, men kunderna känner inte till att den finns, säger han.

Själv ska han börja att tipsa om AFDD:er i vissa typer av installationer. Däribland nybyggnation av villor hos privatpersoner som vill ha extra brandskydd för familjen, gårdar med djur och företagare som vill skydda sin affärsverksamhet.

–  Visst kostar det en slant att installera. Men jämför det med kostnaden när det börjar brinna i kylskåpet på kontoret, säger han.

Även brandutredaren David Widlund, som har en bakgrund som elektriker, ser ljusbågsdetektorer som en möjlighet att minska antalet elbränder.

–  Tekniken är extra intressant på sjukhus, äldreboende och hemma hos äldre personer som har svårt att släcka en eld och snabbt ta sig ut om det börjar brinna, säger han.

Fredrik Byström Sjödin.

Ibland marknadsförs ljusbågsdetektorer även som ett bra sätt att skydda elinstallationer i sovrum. Många laddar ju sina mobiltelefoner i sovrummet nattetid, lyder argumentet. Men Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen, ser inte nyttan med tekniken i den tillämpningen. En AFDD behöver en grundlast på ett par ampere för att lösa ut, något en mobilladdare inte kommer i närheten av.

Att installera ljusbågsdetektorer vid nybyggen är han också tveksam till.

–  Det ska inte förekomma några brister som kan orsaka ljusbågar i en nyinstallation. Däremot kan ljusbågsdetektorer vara intressanta i gamla trähus med äldre kuloledningar och -dosor som man vill bevara, säger han.

Samtidigt pekar han på utmaningar för tekniken.

–  Centralen blir dyr och bred om du ska ha en AFDD per grupp. Hittills installeras de därför främst hos entusiaster, teknikintresserade och early adopters, säger han.

Om budgeten är begränsad rekommenderar han att pengarna istället spenderas på en annan elsäkerhetsprodukt: jordfelsbrytare typ B. De ger ett bättre skydd för felströmmar med likström jämfört med typ A-varianter.

ARN-fall:
Bilade av okänd elkabel – och kunden krävde ersättning

–  Men kom ihåg att inga produkter ersätter bra underhåll. Innehavaren ska ha koll på sin anläggning och exempelvis byta ut gamla slitna vägguttag för att minska brandrisken. Det är det som är allra viktigast, säger Fredrik Byström Sjödin.

Så skyddar AFDD:n från ljusbågar

  • AFFD (Arc Fault Detection Device) kallas för ljusbågsdetektor på svenska.
  • Komponenternas algoritmer analyserar en stor mängd parametrar i spännings- och strömkurvan. De upptäcker avvikande variationer som kan bero på onormala gnistor – alltså små ljusbågar – i en grupp.
  • När ett fel i elanläggningen leder till en följd av gnistor löser ljusbågsdetektorn ut, och risken för bränder minskar.
  • Gnistorna kan exempelvis komma från kablar som har skadats av gnagare, felplacerade spikar och nötning eller glappkontakt i brytare och uttag.
  • Tekniken kan upptäcka seriella ljusbågar i en ledare, parallella ljusbågar mellan fasledare och neutralledare samt ljusbågar mellan fas och jord.
  • Komponenten reagerar inte på enstaka gnistor. Inte heller på avvikelser som beror på att normala laster slås på och av. Allt för att slippa falsklarm från borrmaskiner, hårfönar, dimrar och andra elprylar.
  • Det krävs en grundlast på några ampere för att tekniken ska kunna detektera ljusbågar.
  • En AFDD ersätter inte jordfelsbrytare. Men det finns komponenter som kombinerar de tre skydden i samma produkt: dvärgbrytare, ljusbågsdetektor plus jordfelsbrytare.