Logga in

De fem vanligaste orsakerna till elbrand

Publicerad
25 sep 2023, 06:30

Det är elbrandutredaren Michael Steens jobb att rota i soten på brandplatser runtom i landet. Här berättar han om hur illa det kan gå. 

– Kanske har jag landets skitigaste jobb, att rota i soten på brandplatser runtom i landet är inget för den som inte gillar att smutsa ner sig. Men det är ett spännande jobb, konstaterar Michael Steen.

Sotrotandet har gett honom unika insikter om det här med elbränder, insikter som han genom åren delat med sig av här i Elinstallatören, men också som kursledare i brandutredning hos Elektriska Nämnden och talare i en mängd olika publika sammanhang. Den här gången har tidningen träffat honom för att diskutera vilka som är de vanligaste orsakerna till elbränder och för att låta Michael dela med sig av det han lärt om hur illa det kan gå när den röde hanen är i farten.

Micke Steen har utrett hundratals bränder där elfel varit huvudorsak. Numera genom sitt företag Attention TC. Foto: Lars-Göran Hedin

Vanligaste elektriska brandorsaken är glappkontakt.

 – Ofta är orsaken till glappkontakt att skruvar inte dragits åt i anslutningen – eller att de dragits åt för hårt. Oxid och smuts på kontakterna kan bidra, liksom att det kommit in ledarisolering mellan kontaktpunkterna, förklarar Michael Steen.

Michael berättar om en stor butik med solpaneler på taket. Solpanelerna föreföll vara helt ok installerade men när en annan installatör skulle ansluta växelriktarna så gjorde han det med aluminiumkablar i anslutningarna som var avsedda för kopparledare. Dessutom med fel åtdragningsmoment.

– Jag hittade ljusbågsskador på båda sidorna om effektbrytaren då nätet matade på från ena hållet och solcellsanläggningen från andra hållet och när det uppstod varmgång i anslutningen slutade det med ett överslag i hela brytaren. Den aktuella kopplingsutrustningen brandskadades kraftigt och butiken blev strömlös. och drog slutsatsen att det blivit en jättesmäll när luften kring dessa skador joniserade. Butiken brann ner och installatören fick stå för skadekostnaderna.

Vagabonderande strömmar är inte enbart ett elmiljöproblem som kan påverka känslig utrustning. När strömmar tar vägar som det inte är mening att de ska ta, till exempel genom att en ledare får kontakt med ett vatten- eller ventilationsrör. Då kan de också orsaka bränder. När ståltrådar runt isolering eller vattenrör börjar agera elektriska ledare klarar de inte belastningen. En annan orsak kan vara att det uppstått glapp i rörskarvar. och Ibland inträffar det att det uppstått ett avbrott i neutralledaren och strömmen tar fel väg tillbaka, med samma resultat. 

Nytt och gammalt:
Risk med nya elprylar i gamla hus

– Oftast krävs det att skydds- eller PEN-ledaren också har ett avbrott på sig. Är resistansen hög i de metallrör eller liknande som strömmen går igenom så kommer i så fall inte säkringen att lösa ut, men finns det en jordfelsbrytare inkopplad så löser den ut när strömmen inte går tillbaka genom neutralledaren eller någon av de andra ledarna.

Michael Steen har sett många exempel på bränder där vagabonderande strömmar visat sig vara orsaken. Ett riktigt praktfall hittade han i Sydnärke när ett bostadshus på landet brunnit ner.

– Husägaren isolerade vattenvärmerör i krypgrunden och konstaterade att ett vattenledningsrör var strömförande. Han kontaktade en lokal elfirma för att få hjälp, men de hittade inte orsaken utan valde att jorda det aktuella röret med en jordanslutning i pannrummet. Det skapade en sluten elektrisk krets i den ståltråd som lindats runt isoleringen kring vattenröret för att hålla den på plats. Ståltråden löpte hela vägen upp till vinden och följde röret ner i huset igen till den plats där röret spänningssatts av vagabonderande strömmar från början.

Michael Steen kunde konstatera att ståltråden varit glödande och att branden uppstått i det sågspån som använts som isolering av vindsbjälklaget. Det ursprungliga felet kunde ha varit att man råkat sätta en skruv igenom ett av elrören, som var av plåt i hela installationen.

Fem vådliga tillbud:
Miljardskada på Ringhals och fyra andra elfel

– En annan orsak skulle kunna vara att man bytt ut en strömbrytare eller ett vägguttag och använt klorna för att fästa uttaget och då råkat klämma en ledare mot plåten i apparatdosan, vilket händer då och då. Det gick inte att konstatera exakt vad som inträffat då stora delar av anläggningen brunnit upp.

Att reda ut orsakerna till elbränder kan vara ett riktigt detektivarbete. Hemma i det egna brandlabbet har Micke Steen nagelfarit hundratals elprylar. Foto: Daniel Roos.

Materialfel i apparater eller installationsmaterial kan förstås också vara orsaken till att bränder uppstår. Otaliga är de hoverboards och elsparkcyklar som Michael Steen undersökt efter bränder. I de fallen är det ofta brister som orsakats av tillverkaren som är brandorsak. Men det kan också vara små fabrikationsfel i vanligt förekommande installationsmaterial som får ödesdigra konsekvenser.

– Jag blev kallad av ett försäkringsbolag att fastställa orsaken till att en herrgårdsbyggnad brunnit ner. Den var under renovering efter en tidigare brand och ännu inte färdigbyggd och när jag rotade igenom resterna efter branden kunde jag konstatera att elinstallationen i huset var extremt noggrant utförd. När branden startade var det mesta avstängt i huset men inte elcentralen i källaren, så jag började söka där, berättar Michael Steen.

Många farliga produkter:
Här är elprylarna som orsakar bränder

Hans rotande ledde honom till anläggningens jordfelsbrytare. Skruvarna till den hade efterdragits, men lite för hårt så att ett litet fabrikationsfel i anslutningen lett till att neutraltrådsanslutningens svetsat och släppt. När byggarna drog i gång en avfuktare och satte batterier till skruvdragare på laddning på en annan fas ledde det till att spänningen ökade till 400 V, vilket var mer än vad elanläggningen batteriladdare och batterier tålde – huset brann ner.

Brist på eftertanke kan leda till elbränder. Att installera ny elutrustning i befintliga byggnader kräver förstudier. Michael Steen har sett många exempel på hur elektriker, utan ont uppsåt, orsakat elbränder genom att inte i förväg skaffa sig kunskap om förutsättningarna för arbetet.

– När du drar in en skruv i en vägg måste du förvissa dig om att det inte går några ledningar innanför väggens ytskikt. Kolla ritningar, tala med husägaren eller använd mätinstrument som kan lokalisera dolda ledningar. Michael berättar om två fall där just skruvar som dragits genom elkablar lett till katastrofala konsekvenser:

– Jag kom till ett hus där en person avlidit i ett badkar efter att ha drabbats av en strömgenomgång och blivit elavrättad i badkaret. Där hade en handdukstork just installerats så misstankarna riktades mot den. Torken var inte skyddad av jordfelsbrytare så när hantverkaren drog i en för lång skruv för att montera torken och därigenom råkade träffaen elledning i väggen, blev den kromade, FI-märkta, handdukstorken torken strömsatt. Den drabbade hade sannolikt tagit handdukstorken till hjälp för att resa sig ur badkaret och sen var det kört.

Tufft att utreda:
Hmm… finns det något elfel här?

Så man kan säga att det var tre olika omständigheter som ledde till den tragiska olyckan: För långa monteringsskruvar, ledningsrör placerat för nära ytskiktet i badrummets vägg (mindre än fem centimeter) och att det saknades jordfelsbrytare.

– I ett annat hus reparerades en större vattenskada. Även där hade en skruv prickat ett elrör av plåt och därigenom gett upphov till vagabonderande strömmar. Eftersom rören var ojordade kände jordfelsbrytaren inte av detta utan en brand uppstod i huset, som brann ner till grunden.