Logga in

Fem goda skäl att satsa på ett batterilager

Publicerad
5 dec 2022, 07:59

Allt fler av dem som installerar solpaneler på sin fastighet väljer att samtidigt satsa på ett batterilager. Det finns många goda skäl till det – men är batterilager verkligen en lönsam investering? Nja, det beror på. Här får du veta varför.

När elsystemet i Sverige nu står inför stora utmaningar är det många som sätter sitt hopp till batterilager. Det är till exempel nätägare som oroar sig för tillfälliga effektbrister och stabilitet i nätet, företagare som vill försäkra sig mot elavbrott och enskilda elabonnenter som vill skydda sig mot effekttoppar eller öka andelen egen konsumtion av producerad solenergi.

Batterilager kan ses som en flexibilitetsresurs som kan bidra till elsystemet genom att leverera flera olika nyttor på olika nivåer. På systemnivå kan det handla om frekvensreglering, spänningsstöd, dödnätsstart, laststyrning och om att skjuta fram investeringar i näten. För enskilda är det ökad egenanvändning av förnybar energi, kapande av effekttoppar och reservkraft som kan lösas med ett eget batterilager. Det finns fem viktiga skäl till att satsa på batterilager just nu:

Läs också: Bot mot effektbristen
Då ska fastighetsbatteriet sänka effektuttaget

1. Ökad egenkonsumtion

Beräkningar visar att redan med ett måttligt stort batterilager kan självkonsumtionen öka från cirka 30 procent av energianvändningen till 60 procent. Det är riktigt lönsamt att konsumera den lokalproducerade elen lokalt, eftersom man slipper betala nätavgift och skatter. Å andra sidan så innebär den ökade egenkonsumtionen att du går miste om det statliga skatteavdraget på 60 öre per såld kilowattimme. Fast hur länge den skatteförmånen lämnas orörd av politikerna är det förstås ingen som vet.

2. Lägre effekttariff

När effekttariffer införs innebär batterilager att man kan minska det maximala effektuttaget och därmed effektavgiften. Tillgången till ett eget batterilager innebär att med rätt storlek på batteriet så kan förbrukningskurvan över tid bli helt plan, visar en rapport som kom 2020 från elkraftsbranschen intresseorganisation Power Circle. 

Enequi-anläggning med batterilager från Nilar. Foto: Daniel Roos.

3. Köp och sälj till timtaxa

Den som har ett batterilager i sin anläggning och som har ändrat sitt elabonnemang till ett med timtaxa kan tjäna stora pengar på att lagra el och sälja den till elbolaget under högpristid på dygnet. Lagringen behöver inte ske med el från solpaneler för att det här ska bli lönsamt eftersom det är så stor variation mellan högsta och lägsta timpris under dygnet att det blir lönsamt också om man laddar batteriet från nätet under natten och laddar ur det på dagtid. Se bara till att du har tillgång till styrfunktioner som låter dig ställa in när batterilagret ska laddas i eller ur.

4. Skydda dig mot elavbrott

Allt fler batterilager och växelriktare säljs idag med funktioner som gör det möjligt att växla över till batteridrift vid tillfällen av strömavbrott. Ofta med möjligheten att styra vilka av fastighetens elförbrukare som ska ha tillgång till den avbrottsfria kraften. Elvärme och varmvattenberedare kan ju de flesta klara sig utan i några timmar, men vattenpump, kyl och frys, datamodem, viss belysning och liknande kan i regel drivas i flera timmar med ett rätt dimensionerat batterilager.

Mycket att tänka på:
Fem tips för dig som vill satsa på batterilager

5. Utnyttja det gröna teknikavdraget

Ju fler av dessa nyttigheter som du kan ta del av, desto större anledning att överväga en investering i batterilager. Just nu kan den som investerar i energilager ta del av det skatteavdrag för grön teknik som, i likhet med ROT-avdrag, görs på fakturan från installatören. För energilager är avdraget 48,5 procent av installationskostnaden, med ett tak på 50 000 kr. Det gäller inte bara själva batteriet utan också växelriktaren för den som inte har en sådan sedan tidigare. Ingen vet hur länge det avdraget finns kvar – politiker är ju inte alltid att lita på…