Logga in

Maxad intjäning på batterilagret

Publicerad
26 jan 2023, 10:47
| Uppdaterad
27 jan 2023

29 000 kronor i intäkt på ett år, det erbjöds Elinstallatörens reporter för att ansluta sitt hembatteri på 15 kWh till en aggregator. 

Allt fler av dem som investerar i solpaneler väljer numera också att lägga till ett batterilager till anläggningen. De flesta gör det för att öka andelen solel som används till egen elkonsumtion, andra gör det för att kapa effekttoppar. Men de här användningsområdena är faktiskt långt ifrån de lönsammaste. Sedan förra året har det tillkommit en intjäningsmöjlighet som åtminstone just nu utklassar alla andra; stödtjänster till elnätet.

För att ta reda på vilka belopp det handlar om när det gäller stödtjänster gjorde Elinstallatörens reporter en egen intresseanmälan till CheckWatt, en av de så kallade aggregatorer som finns på marknaden. Aggregatorföretagen samlar ihop batteriägare och använder alla deras batterier för att sälja stödtjänster till elnätet. Med ett batteri på 15 kWh, beläget i elområde 3, blev resultatet en uppskattad årlig ersättning med drygt 29 000 kronor. I det här fallet motsvarar det en återbetalningstid för batteriet på fyra år. Och då är inte alla de övriga nyttorna med batteriet inräknade, läs mer om den i artikel här intill.

Läs också:
Hur bra är batterier i elnätet?

– Vi kom i gång med det här i våras. Det var då vi lanserade Currently, vårt ”virtuella kraftverk”, berättar Dan-Eric Archer, vd på CheckWatt. Han berättar att sedan hans företag gick ut med den här tjänsten i början av december förra året har de fått fler än 1000 intresseanmälningar och att dessa nu betas av så snabbt möjligt. CheckWatt valt att arbeta med partners, intresserade ellinstallationsföretag, som svarar för kundkontakten och installerar den utrustning som krävs för att ansluta sig till Currently.

Via den här styr- och mätenheten tar CheckWatt över kontrollen av anslutna batterier.

– Basen är vår gateway CM10, en enhet vi tog fram för vår elcertifikattjänst. När den är installerad hos kunden får vi tillgång till högupplösta mätdata som ligger grunden för de styrfunktioner vi utvecklat. På så vis kan vi, med hjälp av CM10-s kommunikationsfunktioner, helt ta över styrningen av batteriet. Vi optimerar den utifrån de olika nyttor som batteriet kan användas till – där stödtjänsterna just nu är de mest intressanta, förklarar Dan-Eric Archer.

Budgivningen till Svenska kraftnät går via balansansvariga hos de femton elhandelsbolag som idag sköter den funktionen själva. CheckWatt har avtal med nästan alla och tar då själva rollen som aggregator. Det görs i samarbete med balansansvarig och elhandelsbolaget – i de fall då balansansvarig inte har elhandel själv.

– 20 procent på intäkterna är vår ersättning för vår roll, men vi ger hälften av det till våra partners. De elinstallatörer som vill vara med är välkomna, givet att de uppfyller våra urvalskriterier, och de har ju sedan möjlighet att skapa långsiktiga intäkter via serviceavtal med slutkunderna. Dan-Eric Archer berättar att så här långt är det ett tiotal partnerföretag som CheckWatt tecknat avtal med.

Läs också:
Tre tjänster som batteriägaren kan sälja

Intäkterna från stödtjänster kommer förstås att variera framöver. Nivån bestäms av elhandelspriserna, men i ett större perspektiv påverkas behovet av mängden variabel elproduktion – främst vind- och solkraft – som finns i elsystemet. Dan-Eric Archer tror att med en ökande andel av sådan elproduktion så kommer stödtjänsterna att behövas också i framtiden.

– Jag tror att lönsamheten för batteriägarna kommer att vara god på lång sikt, men den här extrema lönsamheten som ger en återbetalningstid på ungefär 2 år för ett batteri kanske endast finns kvar i 1-3 år ytterligare. Men det gäller, som så ofta annars, att vara med från början. För just nu är stödtjänsterna riktigt högt prissatta.