Logga in

Fem tips för dig som vill satsa på batterilager

Publicerad
5 dec 2022, 08:00

I dagsläget är det svårt att räkna hem en satsning på batterilager, trots det generösa gröna teknikavdraget. Men om elpriserna fortsätter uppåt – och det tror de flesta att de gör – så kan investeringen löna sig på sikt. Här är fem tips till den som vågar satsa:

För landets elinstallatörer innebär de olika nyttigheter som batterilager kan erbjuda intressanta affärsmöjligheter. Installation av batterilager får ju endast utföras av personer som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram så vad är då mer naturligt än att det är sådana företag som också säljer den behövda utrustningen? Allt fler företag har insett det och det är nu allt vanligare att batteriläger säljs som ett komplement till en solelsanläggning. Med tanke på kommande effekttariffer och de möjligheter att tjäna pengar på batterilager genom att köpa och sälja el till timtaxa, kan det ibland vara läge att sälja batterilager separat också till kunder som ännu inte satsat på solpaneler. Om inte annat så ökar det sannolikheten för att senare ska göra det.

Det finns många anledningar att satsa på batterilager:
Fem goda skäl att satsa på ett batterilager

Här är fem viktiga saker att tänka på när man planerar och installerar ett batterilager? 

  1. Placeringen

Batterier bör placeras i utrymme som är väl ventilerat. Optimal arbetstemperatur för moderna litium-ion batterier är +20-25 grader. Eftersom batteriet i sig självt alstrar värme kan det vara nödvändigt att säkra temperaturen i det rum batteriet placeras i med ett AC-aggregat, exempelvis en luft-luft värmepump.
Utrymmet bör också ha en tillfredsställande brandsäkerhet – med brandklassad inklädnad av gips- eller fibercementskivor.
Lämpligt är förstås att också placera växelriktare och annan styrutrustning i samma utrymme.

Den som installerar batterier bör veta vad han gör och vara utbildad elektriker.

2. Elsäkerheten

Elsäkerhetsverket kräver att det finns frånskiljning på likströmssidan både mellan matande solpaneler och batteriet och på matningen från batteriet. Säkerställ att växelriktaren är försedd med skyddskretsar som kopplar bort den från nätet i händelse av spänningsbortfall i elnätet.
Det krävs också en särskild AC-brytare på AC-sidan som möjliggör bortkoppling av växelriktare vid service och underhåll.

3. Anmälan

Glöm inte att anmäla till elnätsbolaget att ett batterilager ska installeras innan arbetet påbörjas. Det räcker inte med att enbart anmäla en planerad solelsproduktion. När installationen är klar krävs en färdiganmälan till elnätsbolaget.

4. Livscykelkostnad 

Ur lönsamhetssynpunkt är valet av batteri inte nödvändigtvis kopplat till enbart inköpskostnad och kapacitet. Det är smartare att räkna fram nyttjandekostnaden. Den får du fram genom att fördela inköpspriset på batteriets användbara energikapacitet och antalet laddcykler som det klarar.

En del batterier är riktigt stora:
4,1 MWh batterikraft på båttaket

5. Dimensionering

Den som vill ha ett batterilager för att öka egenanvändningen av egen solel bör välja ett batteri som rymmer lika många kilowattimmar som toppeffekten på solpanelerna; 10 kWp i effekt ger optimalt resultat med ett batteri på 10 kWh. Vid den storleken har forskare vid Chalmers påvisat att egenanvändningen ökar med 20 procent, för att sedan  gradvis avta vid större lagringskapacitet på batteriet.
Med effekttariffer blir förtjänsten med ett batteri större. Flera elnätsbolag har redan infört sådana och de debiterar i flera fall över en hundralapp per kW i effektavgiftt under höglasttid. Att i ett sådant läge kunna sänka sitt maximala effektuttag med hjälp av ett batteri kan ge stora besparingar på nätavgiften.
Därför gäller det att ha koll på vilka laster som finns i en anläggning. Om det ligger en baslast på 8 kW för uppvärmning och annat och en elbil ska laddas med 11 kW över kvällen och natten så skulle toppeffekten fram till klockan tio kunna sänkas till 10 kW med hjälp av ett batteri på 15 kWh. Vintertid skulle det då innebära en sänkning av effekttariffen med 600 kronor per månad eller mer, beroende på hur det aktuella nätbolaget prissatt sin effekttaxa.