Logga in

Ekonomisk smäll för pensionär i tvist med solcellsföretag

Publicerad
24 jan 2024, 11:00
| Uppdaterad
19 jun 2024

Solcellsföretagets misstag ledde till förlorat bidrag för grön teknik på 36 000 kronor, hävdar kunden som vänt sig till Arn för att få rätt. Men vem bär ansvaret?

ARN-Fall
Kunden krävde 10 000 kronor för repor på solcellspanelerna

Ur boken Solenergi:
6 konkreta råd till solcellsköparen

Kunden beställde en solcellsinstallation av företaget i september 2022. Enligt honom var han tydlig med att han, som pensionär, hade en minimal budget men solcellsföretagets säljare garanterade att han skulle ha rätt till bidrag för grön teknik, förklarar den missnöjda kunden i sin anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, Arn.

Enligt kunden hade de avtalat om att slutbetalningen skulle ske 31 januari 2023 men i december 2022 blev han uppringd av företagets ekonom som sade att han behövde betala  före årsskiftet med hänsyn till Skatteverkets regler, för att få det mesta möjliga bidraget.

Men kunden fick sedan avslag på ansökan om grön teknik-bidrag från Skatteverket. Enligt honom hade bidraget beviljats om fakturan hade betalats 2023 eftersom skälet till avslaget var att han hade utnyttjat hela rotavdraget för 2022. “Er ekonom är helt okunnig om att rotavdrag och skattereduktion är sammankopplade”, skriver han.

”Vi är förda bakom ljuset både av er ekonom samt säljare”

Kundens kommentar i anmälan

Kunden förklarar att han och hans fru inte hade beställt solcellsanläggningen om de hade  fått rätt information från början. ”Vi är förda bakom ljuset både av er ekonom samt säljare”, skriver kunden, som kräver som minst ersättning på 36 000 kronor för förlorad skattereduktion, men anser att de borde kompenseras ytterligare för felaktig information från säljaren, ekonomens okunskap samt dålig information från projektavdelningen.


Att installationen dessutom försenades
två månader, vilket kunden inte informerades om i tid, ledde till att hans fru gick miste om en gratisresa till Dubai, påpekar han också i sin anmälan.

I svaret på kundens anmälan skriver företaget att det framgår av avtalet att företaget är befriat från ansvar för eventuella avslag både på bidrag för grön teknik och skattereduktion och att det är kundens ansvar att ta reda på vilka regler som gäller.

”Eftersom montering av solpanelerna blev färdigställd i november 2022, måste ansökan om skattereduktion ske samma år enligt lag”

utdrag ur företagets svar

Apropå faktureringen förklarar företaget att “en faktisk arbetstid inte får registreras under två olika kalenderår vid ansökan om grönt bidrag enligt Skatteverket. Eftersom montering av solpanelerna blev färdigställd i november 2022, måste ansökan om skattereduktion ske samma år enligt lag”.

När det gäller förseningen har företaget inte kunnat påverka globala faktorer som har varit en stor orsak till fördröjd elinstallation, vilket har gjort det svårt att informera om detta tidigare i processen, förklarar företaget.

Besiktningsmannen svarar:
Ful solcellsinstallation – men är det fel?

Hur blev då Arns beslut?

Nämnden konstaterar att det enligt avtalet varken framgår när installationen ska vara klar eller slutfakturerad. Dessutom friskriver sig företaget från ansvar vid nekat bidrag för grön teknik och rotavdrag i avtalet. Kunden har själv ansvar för att kolla upp förutsättningar för bidrag och skattereduktion. Därför avslås kundens krav på ersättning.