Logga in

Klistermärken är en del av Easees lösning

Publicerad
16 jun 2023, 16:13

Slarv med dokumentationen, men ingen fel i produkten. Easee kom i veckan in med en åtgärdsplan till Elsäkerhetsverket.

Den 14 juni var då Easees tidsfrist gick ut. Det var tiden ESV satt ut då de skulle redovisa en åtgärdsplan för hur företaget skulle hantera de av myndigheten utpekade bristerna med laddboxarna Home och Charge.

Läs också:
Easee – historien från marknadsledande till säljstopp

Läs också:
Easee: Så ska vi lösa problemet med laddboxarna

Elinstallatören har begärt ut handlingarna från Elsäkerhetsverket, men istället för att få en fullständig bild är det bara fragment som myndigheten släpper ifrån sig. Två av handlingarna är helt sekretessbelagda och i den tredje är innehållet hårt maskat.

I den sistnämnda går det att utläsa att Easee valt att istället för att försöka göra någon åtgärd av redan installerade boxar – har man vänt sig till externt testinstitut. Från dessa har man sedan fått underlag som ska bevisa att laddboxarna uppfyller alla krav.

Det här går i linje med vad företaget tidigare sagt till Elinstallatören i intervju.

Den censurerade handlingen rör bara att laddboxarna följer EU:s regler samt att analyser visar att det inte finns någon ökad risk för att Easee använder sitt egenutvecklade system för jordfelsbrytare.

När det kommer till det senare är alla data, testrapporter och resultat är maskerade med hänvisning till att Easee kan lida ekonomisk skada om uppgifter kring ”uppfinningar, forskningsresultat, affärs- eller driftförhållanden röjs”

De övriga punkterna om att det var felaktig märkning på laddboxarna, att det var fel IP-klassning samt att utrustningen inte klarade överspänningprov har man nu satt åtgärdsplan för.

När det gäller det förstnämnda har Easee uppdaterat manualer och märkning – och kommer att delge ägare till redan installerade boxar detta.

Överspännningsprovet har genomförts på nytt – med godkänt resultat. När det gäller IP-klassningen har detta sedan tidigare blivit utrett.

Läs också:
Easee om jordfelsbrytaren: ”Ingen standard tar höjd för vår teknik”

Handlingarna avslutas med Easees plan där det framgår att man kommer göra åtgärder i två faser:

Fas 1: Rätta felaktig dokumentation genom att utföra planerade tester. Detta väntas vara klart 30 september 2023

Fas 2: ta fram nya klistermärken till ägare av Easee Home och Charge. Detta väntas vara klart ett halvår efter det att fas ett är utförd.