Logga in

Easee: Så ska vi lösa problemet med laddboxarna

Publicerad
26 apr 2023, 09:03

Dokumentationsslarv och tolkningsskillnader – inte tekniska brister. Det är enligt Easee orsaken bakom försäljningsstoppet. Här berättar de om hur de ska lösa problemet. Och om varför de har ställt in sina betalningar.

I lite över två månader har Easee varit säljstoppade i Sverige. Och den tidigare så populära tillverkaren har fått sig en riktig törn när det kommer till förtroende – inte minst hos alla installatörer som nu oroar sig för framtiden. 

Skälen bakom Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud rör att Easee deklarerat sina laddboxar för EN 61008-1, men valt en teknisk lösning för jordfelsbrytare och DC-skydd som Elsäkerhetsverket inte menar följer standarden. 

Läs också:
Easee – historien från marknadsledande till säljstopp

Läs också:
9 svar om Easee-gate: ”Åk inte ut och sätt till en extra jordfelsbrytare”

Men hur jobbar Easee för att uppnå kraven för att häva säljförbudet. Är det en ny teknisk lösning som ska till – eller handlar det om att bevisa att nuvarande är god nog?

– Vi kommer att bevisa att vår teknik uppfyller kraven på ett säkert sätt. Och för det ska vi dels ta in mer dokumentation som visar att produkterna uppfyller kraven, men vi ska även strukturera upp dokumentationen så att den inte kan missförstås, säger Knut Arve Johansen, VP Hardware på Easee.

Foto: Easee

Hårdvaruchefen säger vidare att en del av det standarder som är påförbara är öppna för tolkning och i konflikt med varandra.

– Den situation vi befinner oss i nu gör att vi måste ta in mycket mer tredjeparts dokumentation och tester – samt få uttalanden som bekräftar vår teknik. Med en extern part kan vi få hjälp att bevisa det som faktiskt är rätt och att det inte är svart eller vitt – utan en hel del tolkning i certifieringen.

I tiden efter dialogen med elsäkerhetsverket så har man tagit fram mer omfattande dokumentation för sina laddboxar med tredje part tester som bevisar easee argumentation.

– Den nya dokumentationen på över 500 sidor är baserat på den existerande dokumentationen – i tillägg till ytterligare tredjepartstester och utlåtanden från experter och ackrediterade testhus. Nu är det som ett lexikon och mer strukturerat så att det inte ska missförstås. Den här dokumentationen har levererats ut till flera myndigheter i andra länder, men Elsäkerhetsverket har inte fått ta del av denna nya dokumentation, säger Knut Arve Johansen.

Andreas Jotorp, Partner success manager på Easee, fyller på.

– Easee har varit i dialog med Elsäkerhetsverket sedan ett år tillbaka. Det vi framförallt vill visa är att vi uppfyller säkerhetskraven, utan att följa standarderna till punkt och pricka.

Knut Arve Johansen fortsätter:

– Vår syn är att Elsäkerhetsverkets beslut är taget baserat på ett missförstånd som är ett resultat av att dokumentationen inte vart bra nog. Här är vi självkritiska och jobbar med att ordna upp det.  Deras beslut, och det som ligger till grund för att vi är i förvaltningsrätten, är inte baserat på denna nya tekniska dokumentation, säger han.

Tydlig exempel på tolkningsskillnader enligt Easee rör överspänningsprovet mellan LLLN och kretsen för Control Pilot-signalen. Företaget menar att det inte är relevant eftersom CP-stiftet inte är åtkomligt. Myndigheten å sin sida menar att det är relevant eftersom det från anses åtkomligt när det kopplas till signalkrets i ett fordon som använder chassit som signaljord.

– Ja, det är riktigt att den blir elektriskt kopplad till bilen, men vi menar att det inte är den tolkningen man ska göra. Det är inte riktigt att ta med ett fordon som en del i det system som vi har, vi jobbar nu med en ackrediterad tredje part för att få tydlig besked om vad som är rätt tolkning, säger Knut Arve Johansen.

Även på andra punkter är det enligt Easee olyckligt nog det bristfälliga pappersarbetet som lagt ett rejält krokben för företaget – och att detta helt överskuggar de tekniska fördelarna laddarna har.

– Det har blivit fel fokus. Till exempel är det fokus på att det inte finns en testknapp, inte att den lösning vi gjort går steget längre. Den traditionella tekniken fungerar bra, men när den slutar fungera – vet du inte det förrän du trycker på testknappen. Med vår teknik får du informationen och laddaren felmeddelar direkt.

Tommy Ellingsen, creative direktor på Easee

– Det här är frustrerande, när vår innovation stångas mot standarden. Vi har dialog med de flesta beslutande myndigheter och när det rör det tekniska är det en diskussion mellan oss och dem. Men det som är problemet i saken med ESV är dokumentationen av den tekniska lösningen vår. Att vi inte gjort dokumentationen på ett tillräckligt tydligt sätt, säger Tommy Ellingsen, creative director på Easee.

Rent ekonomiskt har stoppet varit förödande för Easee och det har inneburit dels permitteringar på företaget, men även att man tillfälligt ställt in betalningarna.

– Vi har en betalningsfrysning till alla andra än kritiska leverantörer och Easee AS är hårt drabbade av försäljningsförbudet. Det här har vi varit öppna med. Vi har ju även varit tydliga med att det viktiga är att säkra vår molnlösning samt att de produkter vi har ute fungerar som vanligt. Att nu även andra myndigheter börjar syna Easee är naturligt. 

Elsäkerhetsverkets förbud utgår från EU:s radioutrustningsdirektiv vilket fått flera motsvarande myndigheter inom EU/EES att öppna upp ärenden. Nederländerna är det enda landet som valt att direkt implementera Sveriges beslut utan att göra en egen undersökning.

– Vi har skickat ut den uppdaterade dokumentationen till flera länder och vi ser att många verkar vilja göra egna undersökningar. Eftersom det är ett omfattande jobb förväntar vi oss inte att vi får respons på denna förrän någon gång i maj, säger Knut Arve Johansen.

Läs också:
Efter Easee-gate: Fyra saker innovativa bolag kan göra

Men hur elsäkerhets-myndigheter i Frankrike och Tyskland ställer sig till Easees teknik och dokumentation är en sak – här i Sverige är det många installatörer som är oroliga för framtiden. Olusten för att sitta med svarte Petter och behöva ersätta kunders laddboxar är stor. Så vad kan Easee säga till dem?

– Installatörerna har alltid varit våra största ambassadörer på den resa vi gjort. Och denna resa, som få andra varit med om – den beror mycket på installatörerna. Därför handlar mycket av det vi jobbar med nu om att säkerställa att vi tar oss igenom det här, så vi kan ta hand om våra partners, installatörer samt de som har våra produkter på lager. Installatörerna har inte gjort något som helst fel så länge de har följt intruktionerna från Easee. säger Andreas Jotorp.

Tommy Ellingsen fyller i.

– Det vi vill trycka på är att alla våra kunder tryggt kan ladda sina bilar. Hade det inte varit det hade laddarna blivit återkallade – och det har ju inte hänt, ESV är tydliga på att det är ett omsättningsförbud inte ett användningsförbud.  Vi tycker det är positivt att det finns organ som ESV som gör den här typen av kontroll. Och det är bara att konstatera: När det gäller dokumentationen har vi inte varit tillräckligt bra. Den extrema situationen vi hamnat i med Elsäkerhetsverket kommer av detta. Men med det sagt, när vi tittar tillbaka på den här tiden någon gång framöver kommer vi inse att den lärde oss mycket.