Logga in

Elsäkerhetsverkets sågning av Easees överklagan

Publicerad
18 apr 2023, 16:36

Efterkonstruktioner för att klara kraven och åsikter istället för bevis. Här är myndighetens argument för att säljstoppet ska bestå.

Det är nu dryga två månader sedan Easee fick försäljningsförbud för sina laddboxar. Företaget överklagade beslutet och yrkade på hävning av stoppet samt inhibition av detsamma, vilket nekades. 

Nu har Elinstallatören tagit del av Elsäkerhetsverkets yttrande i frågan och på punkt efter punkt sågar myndigheten företagets argumentation. 

Läs också:
Easee försäljningsstoppas: ”Finns en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut”

Läs också:
9 svar om Easee-gate: ”Åk inte ut och sätt till en extra jordfelsbrytare”

Initialt kritiserar Elsäkerhetsverket Easee för att, så att säga, plocka russinen ur standard-kakan, för laddboxarna. Myndigheten skriver att företaget bedömt sin utrustnings säkerhet genom att tillämpa krav ur olika standarder som bolaget bedömt vara relevanta för varje prov. Och de prov de inte klarat – har avfärdats som irrelevanta. 

Ett exempel som Elsäkerhetsverket tar upp är den kritiserade jordfelsbrytarlösningen. Där uppger Easee att de gjort avsteg, men det finns inte någon redovisad bedömning hur man uppnått motsvarande säkerhetsnivå, hur detta har prövats – och avsteget nämns inte heller i EU-försäkran för boxarna.

Nästa exempel rör mekaniskt kopplade reläer, eller avsaknaden av detta. I den riskanalys, som för övrigt är upprättad i efterhand efter att boxarna började säljas, framgår det enligt Elsäkerhetsverket ett stort antal dokumenterade fall av svetsade reläer, alltså att de fastnat i slutet läge. Ett tecken på att de elektroniskt kopplade reläerna inte har samma säkerhetsnivå som mekaniska. 

Som tredje exempel lyfter myndigheten upp med avsaknaden av en testknapp för systemet. Easee menar att deras lösning är bättre, men det ger Elsäkerhetsverket inte mycket för. Eller som det står i yttrandet: ”Inte heller detta har visats med adekvat riskanalys och provning, utan endast med Easees egna åsikter”.

Ett frågetecken som funnits kring Home/Charge är hur de klarar överspänning. Easee har skickat in en testrapport utfärdad av tyska TÜV SÜD. I denna framgår det att boxarna inte klarar överspänningsprovet mellan LLLN och kretsen för Control Pilot-signalen. Dock menar bolaget att testet inte är relevant eftersom CP-stiftet inte är åtkomligt.
Det här håller Elsäkerhetsverket inte med om då det kan anses åtkomligt då stiftet kopplas till signalkrets i bilen som använder bilens chassi som signaljord. 

Elsäkerhetsverket tar även upp att de svar man fått in från Easee angående kritiken varit vaga och ibland felaktiga. Myndigheten konstaterar att genomförda test valts på ett annat sätt än vad som framgår av boxarnas EU-försäkran, samt att de är daterade efter det att utrustningen börjat säljas. 

Läs också:
Efter Easee-gate: Fyra saker innovativa bolag kan göra

Sammanfattningsvis anser myndigheten att bilden man får är att Easee inte genomfört strukturerade provningar innan marknadsintroduktion och först i efterhand försökt lösa problemet. En bild som stärks av att flertalet testrapporter som inkommit från företaget visar att boxarna inte klarar alla tester.

Avslutningsvis tar Elsäkerhetsverket upp att de ekonomiska konsekvenserna ett försäljningsstopp har för Easee inte kan anses ha större betydelse än kraven på att laddboxarna uppfyller väsentliga krav.