Logga in

Elsäkerhetsverket klara med laddboxtest

Publicerad
11 maj 2023, 10:34

I över ett år har myndigheten granskat laddboxar. Det finns två saker som flera laddboxtillverkare gör fel på.

För ett drygt år sedan påbörjade Elsäkerhetsverket sin marknadskontroll av laddboxar. Den har bland annat visat att samtliga testade boxar hade brister i märkning och dokumentation.

Nu är granskningen klar, berättar Joel Lee Antman, inspektör inom marknadskontroll hos Elsäkerhetsverket.

“De påvisade bristerna tyder på att det finns en vilja att snabbt få ut produkter på marknaden, och det har inte alltid säkerställts att produkten har rätt märkning och dokumentation.”

 Joel Lee Antman, Elsäkerhetsverket

Bakgrunden:
Easee – historien från marknadsledande till säljstopp

Läs också:
Easee: Så ska vi lösa problemet med laddboxarna

Ni testade sex olika modeller. Hur gjorde ni urvalet?

– Tanken med urvalet var att välja sex av de mest kända och vanliga modellerna på marknaden. Inför urvalet gjorde vi en hel del research och omvärldsbevakning. Till exempel besökte vi en elbilmässa och vi studerade olika elbilsforum.

Som vanligt när Elsäkerhetsverket gör ett test så anlitades ett externt testhus. Kan du säga något om hur testet gick till?

– Eftersom många boxar sitter utomhus är det viktigt att prova vattentåligheten, förutom kontroll av jordning, skydd mot elchock, isolation, spänningshållfasthet och kryp- och luftavstånd. Provhuset genomförde provningen enligt gällande standarder. Vi kontrollerade också märkning, bruksanvisning och säkerhetsinformation.

Alla kontrollerade laddboxar visade sig ha brister vad gäller märkning och dokumentation. Hur ser du på det?

– Det är tillverkarens ansvar att produkten har en korrekt märkning. Samtidigt rör det sig här om en ny produkt och nya standarder som specificerar olika märkningskrav, därför är det inte helt oväntat att tillverkarna kan missa saker. Nästan alla de brister vi påtalade tog tillverkarna till sig och åtgärdade utan att vi behövde fatta något tvingande beslut. Så när det gäller den delen har vi haft en bra dialog och process med tillverkarna. Men de påvisade bristerna tyder på att det finns en vilja att snabbt få ut produkter på marknaden och det har inte alltid säkerställts att produkten har rätt märkning och dokumentation.

I ett fall utfärdade Elsäkerhetsverket försäljningsförbud och där gällde bristerna även elsäkerheten.

– Ja, precis. Ett grundläggande problem med den produkten var att det saknades väsentliga delar i den tekniska dokumentationen trots att produkten redan fanns på marknaden. I ett sådant fall ska myndigheten fatta beslut om försäljningsförbud. Dessutom fanns det andra säkerhetsmässiga brister som till exempel att tillverkaren inte har visat att produkten uppfyller kraven som gäller för jordfelsbrytare.

Vad innebar försäljningsförbudet i det här fallet?

– Försäljningsförbudet innebar omedelbart stopp för försäljningen av produkten. Förbudet innebar även för företaget att ta tillbaka de laddboxar som finns ute hos återförsäljare samt att åtgärda bristerna på de laddboxar som redan sålts till konsumenter.

Företaget valde att överklaga försäljningsförbudet. Vad händer nu?

– Vi är för närvarande inne i en rättslig process. Men försäljningsförbudet gäller fortfarande. Vi har också rapporterat om försäljningsförbudet i EU:s kommunikationssystem för marknadskontroller ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance). Alla EU-länder är kopplade till ICSMS och har då 90 dagar på sig att invända mot vårt beslut, eller alternativt att ärva vår utredning och ta ett eget beslut om försäljningsförbud.

Det finns anledning att tro att den här marknaden kommer att fortsätta växa. Hur kommer Elsäkerhetsverket att följa utvecklingen framöver?

– Elsäkerhetsverket följer utvecklingen på marknaden, vi fortsätter vår omvärldsbevakning, tittar på de anmälningar vi får in och kommunicerar med branschen, på mässor och på andra sätt. Eftersom vi är i en pågående process med ett överklagat beslut måste vi också prioritera det. Det kan bli aktuellt med ytterligare marknadskontroll på laddboxar längre fram. Vi gör även uppföljningar på den information som vi får in om laddboxar. En sådan uppföljning kan bestå av kommunikation med berörd tillverkare kring påtalad brist, men det kan också bli fråga om att marknadskontrollera en specifik produkt.

Läs också:
9 svar om Easee-gate: ”Åk inte ut och sätt till en extra jordfelsbrytare”

Finns det några särskilda utmaningar kopplade till att laddboxar är en relativt ny produkttyp?

– Regelverket kräver många ställningstaganden av tillverkaren och det kan ibland bli missförstånd om tillämpningen av standarder. Vi har haft en del diskussioner med tillverkarna om tolkningen av de standarder som finns att följa. Vissa av tillverkarna menar att de standarder som finns inte har följt med den tekniska utvecklingen. Det vi säger är att standarder är en hjälp för dem att få en produkt att uppfylla kraven, men det är inget absolut krav att man ska följa en så kallad harmoniserad standard. Om man inte följer standard så har man möjlighet att på annat sätt visa att produkten är lika säker som om man hade följt standard, men det kräver att tillverkaren gör en egen riskanalys av sin produkt för att välja alternativa vägar till att visa att produkten är säker.