Logga in

”I värsta fall kan EMC påverka blåljustrafik”

Publicerad
30 mar 2023, 08:59

Få svenskar vet vad EMC står för, men de flesta har upplevt störningarna. Med mer solceller, kraftelektronik och bristande installationer finns det risk att radiokommunikation störs ut. I en ny tjänst kan man anmäla EMC-störningar. 

Fungerar inte blippen för att öppna bakluckan på bilen samtidigt som grannens robotgräsklippare arbetar? Det kan vara EMC som slår ut signalen. Både konstruktionsfel i produkter och felaktiga installationer kan resultera i störningar, och med allt fler störkällor blir också störningarna vanligare i samhället.

Hallå där Emma Bergström, handläggare EMC på Elsäkerhetsverket. Ni har precis startat en ny tjänst för att anmäla EMC-problem. Hur många anmälningar har det kommit in?

– Den lanserades för bara två veckor sedan, men hittills är det 5-10 ärenden.

Varför gör ni det här just nu?

– I värsta fall kan EMC påverka blåljustrafik och radiokommunikation. Vi har fått ett regeringsuppdrag att börja arbeta mer med EMC. Elsäkerhetsverket har länge arbetet med det här på produktsidan. Men eftersom det är ett växande problem har vi fått det här uppdraget.

Sju av tio hade EMC-störningar:
Så undviker du misstagen vid installation av frekvensomriktare

Stridbar installatör:
”Jag fick kritik när jag sa att elfordon sprider störningar på elnätet”

Vem är tjänsten till för?

– Alla kan använda den, från privatpersoner till företag och yrkespersoner. Ett problem som vi identifierat, via en Kantar Sifo-undersökning vi lät genomföra med 1091 svarande, är att bara 22 procent har hört talas om begreppet EMC. Det är svårt att anmäla något man inte känner till. Här har vi ett stort uppdrag att informera allmänheten.

Vad händer när man anmäler?

– Vi bedömer alla anmälningar utifrån hur stor störningen är, vilken typ av störning och till vilken grad den påverkar samhället runt omkring. Om det rör sig om en produkt kan det leda till en marknadskontroll och rör det en anläggning kan det bli ett tillsynsärende. Att hitta en störkälla är verkligen ett detektivarbete. En del anmälningar lägger vi ner, andra ställer vi följdfrågor om och vissa kommer vi att åka ut på och undersöka närmare.

JFB A vs B:
”Det finns bevisligen en problematik med likström och jordfelsbrytare typ A”

Hur ska man veta om det är EMC som orsakar de problem man upplever?

– Ett sätt är att gå in och läsa på vår hemsida där det finns mycket information om EMC. Men man kan alltid anmäla. För oss fungerar tjänsten också som en omvärldsbevakning som ger oss bättre koll på hur stort problemet med elektromagnetiska störningar är, säger Emma Bergström, Handläggare EMC på Elsäkerhetsverket.