Logga in

”Husets el kan påverkas när en komplex last som en värmepump drar i gång”

Publicerad
21 sep 2020, 09:38
| Uppdaterad
8 apr 2021

När värmepumpens utedel drar igång börjar de dimrade LED-lamporna flimra. Hur kan det komma sig? Här reder vi ut vilka orsakerna kan vara.

För en tid sedan satte elektrikern Henrik Eriksson in LED-lampor – dimringbara och styrda med hjälp av Plejd – i ett nytt hus. Några veckor senare installerades även en luft-vattenvärmepump. Då upptäckte Eriksson att LED-lamporna började flimra så snart värmepumpens utedel startade.

– Det här har inte jag stött på tidigare, så jag vill pröva olika åtgärder, säger Henrik Eriksson som även startat en tråd i Facebook-gruppen Fluxio.se för att få tips.

Efter diverse kontroller av jordning och skiften av fas är han fortfarande osäker på vad problemet kan vara. LED-lamporna flimrar mest i mittläget, och inte så mycket vid lågt eller fullt ljus. Värmepumpens utedel är enfas. 

”Jag skulle börja med att mäta strömmen till värmepumpen. Och kolla vad det är för kortslutningsimpedans till fastigheten.”

Sarah Rönnberg, biträdande professor i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Mer om elkvalitet: ”Jag fick kritik när jag sa att elfordon sprider störningar på elnätet”

Bra med kunskap om värmepumpar: ”Hur svårt kan det vara att städa efter sig?”

Kommentatorer i Facebook-gruppen föreslår bland annat byte av dimmer och styrning, men det har inte förändrat något. Ett annat tips är att byta till lampor med annorlunda drivdon.

– Av tillverkaren SG har jag har fått rådet att sätta in ett transientskydd, så det ska jag också testa, säger Henrik Eriksson.

Transientskydd används vanligtvis för att undvika störpulser från elnätet. Henrik Olsson, elinspektör på Elsäkerhetsverket, tror inte att ett sådant skydd kommer att göra så stor nytta här. Men flimret kan ändå ha med elnätet att göra. Om det lokala nätet är klent kan husets el påverkas när en komplex last som en värmepump drar igång.

Sarah Rönnberg.Biträdande professorn i elkraftteknik Sarah Rönnberg vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå menar också att ett svagt nät kan ligga bakom flimret. Då kan en stor variation i strömmen under kort tid ge ändringar i spänning som leder till flimmer. 

– Det är svårt att säga exakt vad felet är, utan att ha gjort mätningar på plats. Men jag skulle börja med att mäta strömmen till värmepumpen. Och kolla vad det är för kortslutningsimpedans till fastigheten, säger hon.

Ett annat förslag från kommentatorer i Fluxio.se är att sätta en ferrit(järn)kärna på matningen till värmepumpen. Det kan filtrera bort trådbundna störningar från motorn. Om inte det hjälper kan flimret bero på radiostörningar från kompressorerna.

– Värmepumpar skickar ut högfrekventa störningar, så kallade supratoner, på nätet. Hur mycket det stör beror bland annat på avståndet mellan utrustningen och lamporna. Störningen behöver inte finnas där hela tiden, utan beror på vilka frekvenser som skickas ut, säger Sarah Rönnberg.

Forskning om supratoner: Varför blinkar ­ledlampan när ­grannen laddar bilen?

Det som händer är att de höga frekvenserna stör LED-lampans likriktardel, vilket påverkar spänningen på DC-sidan och orsakar flimmer. Störningarna, som även kan komma från datorer, elbilar och tv-apparater, brukar ligga i området mellan 2 och 150 kHz.

– Tyvärr finns ingen standard ännu för vilka frekvenser till exempel en värmepump får skicka ut. Vi står inför en hel del utmaningar nu, med alla nya apparater som börjar växelverka med varandra. Den enklaste lösningen i det här fallet kan vara att prova en annan lampmodell. LED-lampor är olika känsliga för störningar i spänningen, säger Sarah Rönnberg.