Logga in

Per-Ove tvingades ta ner solcellerna: ”De stör”

Publicerad
4 maj 2020, 06:15
| Uppdaterad
8 apr 2021

Mobiloperatörer, Försvarsmakten, Luftfartsverket och radioamatörer – allt fler klagar på störande solceller. Vi har träffat Per-Ove Jönsson som fick plocka ner sina paneler.

Februarisolen tittar fram i det lugna villaområdet i skånska Skanör. Men hemma hos paret Jönsson produceras ingen solel.

– Det ser tomt ut, säger Per-Ove Jönsson och pekar upp mot tegeltaket där solcellerna tidigare satt i prydliga rader.  

När anläggningen togs i drift i november 2018 hoppades han att elnotan skulle halveras i den direktuppvärmda 1970-talsvillan, till fromma för både miljön och ekonomin. Men i dag finns endast fästena kvar på taket. Vid husknuten hänger en oansluten växelriktare.

Orsak:Installatören hade missat att Per-Ove bor i ett område som klassas som riksintresse för totalförsvarets militära del och att det därför behövdes bygglov. Och Försvarsmakten anser att anläggningen riskerar att ”påtagligt skada riksintressen för totalförsvarets militära del”. 

– Jag trodde först att de skämtade, säger Per-Ove Jönsson.

Här började Per-Ove Jönsson kamp för att få sätta upp solcellerna igen. Först fick han inte veta hur hans solcellsanläggning skulle kunna orsaka skada. Försvarsmakten hänvisade till sekretess. Senare har han fått reda på att det rör sig om risken för EMC-problem.

Läs de övriga artiklarna i serien om solceller som stör

Telia:
Telia: ”Ingen tvekan att solcellerna sprider störningar”

Luftfartsverket:
Luftfartsverket: Inga solceller inom 3 km, tack

I en tjock pärm har han samlat avslag, överklaganden, mailväxlingar, yttranden. Han bläddrar fram ett mail från Försvarsmakten, som förklarar att produkter på den svenska marknaden orsakar radiostörningar:  ”Radiostörningarna beror framför allt på den antennslinga som bildas vid installation mellan solcellspanelerna, optimizers/microninverter och/eller växelriktare.”, står det.

I en tjock pärm har Per-Ove Jönsson samlat avslagen. Foto: Charlotta von Schultz
Den 13 mars 2019 försvinner de gröna staplarna i Per-Ove Jönssons mobilapp som visar hur mycket solel som producerades. I mejlet till Per-Ove Jönsson från Försvarsmakten står det i det gulmarkerade: ”Radiostörningarna beror framförallt på den antennslinga som bildas vid installation mellan solcellspaneler, optimizers/microinverters och/eller växelriktare. Störningarna beror till viss del också på dåliga komponenter i solcellerna och tillhörande delar.” Foto: Charlotta von Schultz

De 48 solpanelerna, som plockades ner från Per-Ove Jönssons tak i fjol, ligger på ett lager i Malmö. Där har solcellsinstallatören Cell Solar ett av sina regionkontor. 

Gunnar Jönsson.– Vi har installerat solceller med optimerare hos fler än 2 000 kunder i Sverige. Ingen av dem har klagat på några störningsproblem, säger regionchefen Gunnar Jönsson (som inte är släkt med Per-Ove Jönsson). 

Han berättar att företaget använder godkända, CE-märkta produkter och följer tillverkarnas rekommendationer. Kabelförläggningen görs enligt SEK Svensk Elstandards handbok 457 om solcellsinstallation. Det innebär exempelvis att plus- och minuskabeln förläggs nära varandra. Inte i en stor loop, som kan göra kablaget mer ”effektivt” som ofrivillig antenn.

Att Cell Solar använder optimerare beror på att tekniken har flera fördelar. Säkerheten ökar eftersom produktionen från en enskild panel kan brytas via en optimerare. Kunden och installatören kan följa hur varje paneler presterar. Man upptäcker snabbt om något har gått sönder i anläggningen. Dessutom säkras produktionen när några av panelerna hamnar i skugga.

”Om det finns EMC-problem så kan de ju åtgärdas tekniskt. Jag betalar gärna extra för vad som kan behövas, men jag får inga besked om vad som krävs för att få godkänt.
Per-Ove Jönsson

Gunnar Jönsson tycker att det är positivt att Elsäkerhetsverket granskar optimerare och växelriktare. Men han anser att aktörer, som inte saluför optimerare, utnyttjar situationen på ett olyckligt sätt.

– De lyfter fram en oro för optimerare och gör kunderna tveksamma, säger han.

När det gällde Per-Ove Jönssons anläggning har Cell Solar betalat tillbaka pengarna för de nedplockade solcellerna. 

Per-Ove Jönsson sökte aldrig något bygglov innan anläggningen installerades hösten 2018. I augusti det året hade reglerna ändrats, och sedan dess behövs inget bygglov för de flesta solcellssugna villaägare. Men Skanör ligger i ett område som klassas som riksintresse för totalförsvarets militära del, och då krävs fortfarande bygglov. Det insåg entreprenören när anläggningen redan var i drift, och en ansökan skickades till Vellinge kommun.

Per-Ove Jönsson trodde att det var en ren formsak eftersom det finns runt 20 andra solcellsanläggningar i grannskapet. Några med bygglov, andra utan. Avslaget kom som en kalldusch.

– Det gjordes aldrig några mätningar på min solcellsanläggning som visade på några störningar. Men om det finns EMC-problem så kan de ju åtgärdas tekniskt. Jag betalar gärna extra för vad som kan behövas, men jag får inga besked om vad som krävs för att få godkänt, säger Per-Ove Jönsson.

”Nu är jag inte bara en fara för totalförsvaret, jag är en regeringsfråga också.”

Ytterligare sju villaägare i trakten har fått nobben på sina bygglovsansökningar av kommunen. I likhet med Per-Ove Jönsson, överklagade två av dem i fjol beslutet till länsstyrelsen. 

Håll i hatten, för nu blir det många turer: Strax före jul fick de tre villaägarna rätt. Länsstyrelsen i Skåne upphävde kommunens avslag och instruerade kommunen att ompröva beslutet. Kommunen svarade med att överklaga länsstyrelsens beslut om att upphäva avslaget. Länsstyrelsen överlämnade ärendet till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt i januari. I februari besökte Elinstallatören Per-Ove i Skanör. 

EMC-störningar
Därför stör solcellerna

Byråkratins kvarnar maler vidare, och i mitten av mars överlämnar mark- och miljödomstolen målet till regeringen för prövning. Detta eftersom det rör sig om en fråga av särskild betydelse för försvarsmakten. Ärendet hamnar på Infrastrukturdepartementets bord.

– Nu är jag inte bara en fara för totalförsvaret, jag är en regeringsfråga också, kommenterar Per-Ove Jönsson i ett mejl. 

Någon dag senare gör Vellinge kommun en kovändning: Per-Ove får sitt efterlängtade bygglov. Men glädjen blir kortvarig. I slutet av mars överklagar Försvarsmakten kommunens beslut.