Logga in

Regeringen stoppar Per-Oves solceller

Publicerad
24 feb 2022, 11:13

Solcellsanläggningar kan sprida elektromagnetiska störningar som stör försvaret. Så motiverar regeringen sitt nej till Per-Ove Jönsson och 12 andra solcellssugna fastighetsägare i Skanör.

Villaägaren Per-Ove Jönsson fick i början av veckan veta att regeringen har upphävt det bygglov som Vellinge kommun tidigare har givit för att sätta upp solceller på hans villatak i Skanör. Regeringens beslut gäller även 12 andra villaägare i trakten.

Jag blev lite uppgiven. De nämner ingenting om klimatet eller miljön i beslutet, säger han.

När han installerade sin solcellsanläggning 2018 var målet att kunna halvera elnotan och ladda en elbil. Men anläggningen hann bara vara i drift i några månader innan han tvingades ta ner panelerna igen.

Läs reportaget:
Per-Ove tvingades ta ner solcellerna

Läs också:
Därför stör solcellerna

Orsaken var att man hade missat att villan i Skanör ligger i ett område som klassas som riksintresse för totalförsvarets militära del, och att det därför behövdes bygglov. När Per-Ove Jönsson insåg det skickade han in en ansökan om bygglov till Vellinge kommun men fick avslag, eftersom Försvarsmakten ansåg att anläggningen riskerade att ”påtagligt skada riksintressen för totalförsvarets militära del”. 

Sedan följde många turer innan ärendet landade på regeringens bord. Tillsammans med några andra villaägare i trakten överklagade Per-Ove Jönsson kommunens beslut att neka bygglov till länsstyrelsen, som gav villaägarna rätt. Länsstyrelsen upphävde kommunens avslag, varpå kommunen svarade med att överklaga länsstyrelsens beslut om att upphäva avslaget. Låter det rörigt? Det kommer mera.

I en tjock pärm har Per-Ove Jönsson samlat avslagen. Foto: Charlotta von Schultz

Länsstyrelsen överlämnade ärendet till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, som i sin tur skickade målet vidare till regeringen för prövning våren 2020. Detta eftersom det rörde sig om en fråga av särskild betydelse för Försvarsmakten. Medan alla dessa turer pågick gjorde Vellinge kommun en oväntad kovändning och beviljade Per-Ove Jönsson och de andra villaägarna bygglov, något Försvarsmakten snabbt överklagade.

Nu har regeringen alltså fattat sitt beslut: Byggloven ska upphävas. I motiveringen står det att ”Mot bakgrund av vad Försvarsmakten uppgett om risken för elektromagnetiska störningar på totalförsvarets anläggningar med hänsyn till fastighetens placering finner regeringen att den aktuella solcellsanläggningen kan medföra en sådan påverkan på totalförsvarets verksamhet som innebär en betydande olägenhet.”

Exakt hur solcellsanläggningar på de 13 villorna skulle kunna påverka totalförsvarets verksamhet i Skanör förklaras inte av sekretesskäl. Försvarsmakten poängterar också att det inte krävs någon faktiskt störning för att neka en bygglovsansökan. Det räcker att en störning kan uppkomma.

Per-Ove Jönsson är kritisk till att Försvarsmakten inte har haft någon dialog med villaägarna. Han efterlyser även mätningar på hur elektromagnetiska störningar klingar av med avståndet från en solcellsanläggning. Detta för att ta reda på vilket avstånd som kan krävas mellan en solcellsanläggning och försvarets anläggningar. Han poängterar även att risken för elektromagnetiska störningar kan minskas.

Tar du bort optimerare och isolerar växelriktaren så blir det väldigt lite störningar, säger han.

Rapport:
Optimerare och växelriktare kan störa försvaret

Läs också:
Lennart fimpade sina optimerare – och slapp störningar

Ger du upp drömmen egen solel efter regeringens beslut?

Nej, jag ger aldrig upp, och förr eller senare ska solcellerna upp på mitt tak igen. Nu ska jag undersöka om det går att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, säger Per-Ove Jönsson.