Logga in

Solaredge om störande solcellerna: ”Systemet är kanske inte källan”

Publicerad
27 aug 2020, 08:24
| Uppdaterad
8 apr 2021

Radioamatören Anders Ljunggrens solcellsanläggning byggdes om – men den sprider fortfarande störningar. Här svarar Solaredge på sex frågor.

Radioamatören Anders Ljunggren i Huddinge plågas av störningar från sin solcellsanläggning. Växelriktaren och optimerarna kommer från Solaredge, som i våras installerade om hela anläggningen. Dc-kablarna tvinnades, ferriter monterades och optimerarna byttes ut. Men anläggningen stör fortfarande.

Elsäkerhetsverket hotar med försäljningsförbud av optimerare

Solaredge är solcellsmarknadens största leverantör av optimerare. Företagets Sverigechef Daniel Sjödin lämnar skriftliga svar på Elinstallatörens frågor.

1 Hur många sådan här störningsfall känner ni till?

– Så vitt vi känner till har Elsäkerhetsverket fått sex rapporter från radioamatörer avseende installerade system. Detta är utifrån tiotusentals installerade SolarEdge-anläggningar i Sverige. I fyra av dessa har vi proaktivt vidtagit åtgärder för att minska störningen. I resterande två undersöker vi fortsatt huruvida störningarna verkligen är relaterade till ett SolarEdge-system eller annan källa. Utredning pågår fortfarande och i fullt samarbete med berörda parter. 

Under sommaren har vi utfört flertalet test, både i labb men också på verkliga anläggningar i Sverige. Dessa tester bekräftar återigen att våra produkter uppfyller de regelverk och standarder som finns definierade. 

Utöver detta lägger SolarEdge stor vikt vid att minska brusnivåerna för våra produkter, och vi fokuserar kontinuerligt på detta i utvecklingen av alla framtida produkter, även när det gäller produkter installerade mycket nära känslig radioutrustning.

2 Ni uppger att ni har assisterat med en lösning i fyra fall. Är det samma ominstallation som gjordes hos radioamatören i Huddinge, med partvinnade dc-kablar, ferriter och nya optimerare?

Vänligen se vårt svar till fråga 3.

Fler fall av misstänkt störning: Per-Ove tvingades ta ner solcellerna

3 Radioamatören i Huddinge har EMC*-problem även efter ominstallationen:  Hur ser ni på det?

– Utifrån en preliminär undersökning tror vi att systemet kanske inte är källan till störningen. Det finns två anläggningar där radioamatörer rapporterar fortsatta störningar och vi utreder fortfarande huruvida dessa alls kommer från solcellsanläggningen.

”Vi har nyligen uppdaterat våra manualer för att klargöra EMI**-reducerande förfaranden. De uppdaterade manualerna bifogas med våra senaste produkter till installatörerna.”

4 Stämmer det att optimerarnas skärmboxar har plastgavlar?

– Större delen av strålad emission är kablage och inte kapslingar.

5 Elsäkerhetsverket säger att Solaredge har valt att inte använda den standard som är framtagen för solcellsprodukter utan ”gömmer sig” bakom en generell EMC-standard, som inte ställer några krav på DC-sidan. Kommentar?

– Solaredge systemdesign har alltid ansett EMC-prestanda och överensstämmelse vara nyckelfaktorer i utformningen av våra produkter. Därav, alla produkter är fullt testade och överensstämmer med alla tillämpliga standarder. Den kommande ej tillämpliga standarden utvecklad för PV-produkter är ämnad för nätanslutna växelriktare men inte för effektoptimerare och därav anser vi den inte vara passande i dess nuvarande formulering. 

Trots ovanstående bör det nämnas att vi utfört flertalet tester i enlighet med denna ännu ej harmoniserade standard och resultaten visar att full standardefterlevnad inte kommer påverka strålningsvärden på de frekvensband radioamatörer använder sig av. 

6 Enligt Elsäkerhetsverket har ni två olika bruksanvisningar för hur installationen ska göras. Hur ska elinstallatören veta vilken som ska väljas?

– Vi har nyligen uppdaterat våra manualer för att klargöra EMI**-reducerande förfaranden. De uppdaterade manualerna bifogas med våra senaste produkter till installatörerna. 

* EMC, elektromagnetisk kompatibilitet, är en produkts förmåga att fungera i sin omgivning utan att sprida oacceptabla störningar.

** EMI står för elektromagnetisk interferens.