Logga in

Lennart fimpade sina optimerare – och slapp störningar

Publicerad
26 okt 2020, 05:45
| Uppdaterad
8 apr 2021

Radiostörningarna dök plötsligt upp när solcellsanläggningen kom upp på taket. Problemen löstes genom att ta bort en komponent.

När Lennart Berlin skaffade solceller häromåret kastade han in en ovanlig brasklapp i kontraktet: ”Anläggningen får inte störa”. Han är radioamatör sedan många år och ville inte riskera att få sin hobby saboterad av EMC-problem.

De löste Lennarts problem:  Solkraft fixade störningarna – men hur stort är problemet?

Läs mer: Anders solceller stör – trots alla åtgärder

 

Våren 2019 påbörjades installationen av 31 solpaneler på två takytor på Lennart villan utanför Göteborg – och störningarna dök upp redan innan anläggningen hade driftsatts.

– Jag trodde först att det var grannens solceller som störde och gick ut med en gammal radiopejl för att mäta. Men det visade sig att störningarna kom från mitt eget hus. Optimerarna som sitter under varje panel aktiverades så fort solen lyste, trots att de inte var anslutna i andra änden, säger Lennart, även känd som SM6EAQ i amatörradiokretsar.

”Ingen skugga ska falla över installatören. Vi var helt överens om att anläggningen inte var ok och började diskutera olika lösningar.”
Lennart Berlin, solcellsägare och radioamatör

Någon vecka senare kopplades växelriktaren in. Även den började att sprida störningar eftersom likströmmen den tog emot från solcellerna var oren. Nu visslade det i Lennarts radio och många frekvenser gick inte att använda. Störningarna flyttade dessutom runt i frekvensbandet varefter solinstrålningen varierade. På natten funkade radion däremot utan problem.

Lennart, som har jobbat som elektronikingenjör hela sitt yrkesliv, plockade fram ett oscilloskop och mätte på likströmmen från taket. Mätresultatet visade på en brusig signal med skarpa dippar och spikar. Han skickade mätningarna till installatören Solkraft Sverige för att få hjälp. Och han är väldigt nöjd med hur företaget hanterade situationen.

– Ingen skugga ska falla över installatören.  Vi var helt överens om att anläggningen inte var ok och började diskutera olika lösningar, säger han.

DC-kablaget var utfört med oskärmade enkelledare med seriekopplade optimerare. Plus- och minuskablarna låg parallellt nära varandra, vilket kan minska risken för att de ska fungera som oavsiktliga sändarantenner. Några tänkbara alternativ som diskuterades var att byta till skärmade kablar, att partvinna plus- och minuskablarna och att montera ferriter.

Men de kom överens om att först testa att plocka bort optimerarna, som kom från Solaredge. Även växelriktaren, som var av samma fabrikat, byttes ut. Lennart Berlin berättar att han läste specar ”som fan läser bibeln” och valde en växelriktare från tyska SMA som skulle ge en väldigt ren sinuskurva.

Och voilà – störningarna försvann helt.

Lennart behövde inte betala ett öre för ombyggnaden. Tvärtom, han fick 15 000 kronor tillbaka för de bortplockade optimerarna. Hur elproduktionen påverkas av att optimerarna försvann vet han inte, men han är nöjd med de 9 000 kWh som anläggningen ger. Det matchar nästan den energieffektiva villans årsanvändning på 10 000 kWh.

Ulf Wickström, som är elansvarig på Solkraft Sverige såg Lennart Berlins störningsproblem som en chans att lära sig mer. Här berättar han om sin syn på störningar och optimerare.

I Sverige fanns vid årsskiftet 44 000 nätanslutna solcellsanläggningar. För den absoluta majoriteten finns inga rapporter om störningar. Men Lennart Berlin är inte ensam om att drabbas av EMC-problem kopplat till solceller. Elsäkerhetsverket startade ifjol en granskning efter att ha fått in ett tiotal anmälningar om störande solcellsanläggningar. En av de drabbade är mobiloperatören Telia

En annan av anmälarna är radioamatören Anders Ljunggren i Huddinge. Här kan du läsa om hur hans anläggning revs och byggdes om med tvinnade dc-kablar, ferriter och nya optimerare – utan att störningarna försvann.

Elsäkerhetsverket gör även en marknadsgranskning av optimerare och växelriktare från olika tillverkare. Rapporten väntas vara färdig i slutet av året.

Ur arkivet: Därför stör solcellerna

I somras fick myndigheten även i uppdrag av regeringen att tillsammans med Försvarsmakten utreda elektromagnetiska störningar, från bland annat solcellsanläggningar, på totalförsvarets verksamheter. Uppdraget ska redovisas senast 15 december.