Logga in

Så undviker du misstagen vid installation av frekvensomriktare

Publicerad
20 okt 2016, 16:42
| Uppdaterad
8 apr 2021

Att installera frekvensomriktare kan vara knepigt – och de flesta installatörer gör fel enligt Elsäkerhetsverket. Så här undviker du fallgroparna.

Närmare sjuttio procent av installationerna hade EMC-problem när Elsäkerhetsverket undersökte frekvensomriktare förra året. Totalt besöktes 39 slumpvis utvalda installationer i exempelvis flerbostadshus, skolor och kontor över hela Sverige. De flesta av de granskade frekvensomriktarna användes för att varvtalsreglera motorer i ventilationsanläggningar. Några enstaka styrde motorer till hissar eller pumpar.

Rapporten, som presenterades i våras, visar på stora brister: 27 av de 39 installationerna hade någon form av EMC-störning, vilket motsvarar 69 procent. Och orsaken var så gott som alltid att installatören hade gjort något fel.

– Det här är komplexa produkter att installera, och du måste vara mycket noggrann. Minsta misstag, fusk eller slarv kan ge EMC-störningar, säger Henrik Olsson, elinspektör på Elsäkerhetsverket och projektledare för undersökningen.

– Jag ser detta som ett stort problem, som dessutom är förrädiskt. Installatören tror ofta att allt fungerar när motorn snurrar som den ska. Sedan kan felet upptäckas flera år senare när garantitiden har gått ut, säger Henrik Olsson.

– Det här är komplexa produkter att installera, och du måste vara mycket noggrann. Minsta misstag, fusk eller slarv kan ge EMC-störningar.

Henrik Olsson, elinspektör på Elsäkerhetsverket och projektledare för undersökningen

De elektromagnetiska signaler som frekvensomriktaren ger upphov till, kan spridas och störa annan utrustning i omgivningen. Radiostörningar är vanligast, och radioamatörer är en av de drabbade grupper som oftast hör av sig till Elsäkerhetsverket. Men fjärravläsning av elmätare via elnätet kan exempelvis också påverkas. När ett fel uppdagas måste innehavaren åtgärda det, och det kan bli kostsamt.

Elsäkerhetsverkets slutsats är att produkten sällan är problemet, även om instruktionerna ibland kan vara otydliga. I stället orsakas felen av att många installatörer inte har förstått viktiga grundläggande begrepp och principer inom EMC. Och felen begås av både stora och små installationsföretag.

Många misstag berör motorkabeln, som i de flesta fall ska vara skärmad. Men ibland används fel sorts skärmad kabel – det finns många typer att välja på och egenskaperna skiljer sig rejält. En annan tabbe kan inträffa när äldre installationer moderniseras med frekvensomriktare och det gamla oskärmade kablaget får sitta kvar.

– Jag ser detta som ett stort problem, som dessutom är förrädiskt. Installatören tror ofta att allt fungerar när motorn snurrar som den ska. Sedan kan felet upptäckas flera år senare när garantitiden har gått ut.

Syftet med skärmen är att hindra oönskade signaler från att spridas, men ett vanligt missförstånd rör uttrycket att skärmen ”ska jordas”.

– Då tänker många elektriker på skyddsjord av elsäkerhetsskäl med en gul-grön ledning som kan vara flera ­meter lång. Det är inte ok för EMC-­jordning, säger Henrik Olsson.

En bra kabelskärm ska vara tät, vilket oftast uppnås med en flätad skärm. Impedansen (växel­strömsmotståndet) ska vara mycket låg för att täcka in ett stort frekvensområde upp i megahertzbandet. En traditionell skyddsledare gör därför ingen nytta i EMC-sammanhang eftersom impedansen blir alldeles för hög.

Skärmen ska dessutom anslutas korrekt i bägge ändar, helst med hjälp av en speciell förskruvning. Ibland tvinnar installatören i stället ihop skärmen till en kabelbit som ansluts någonstans som verkar passa. Ett annat misstag kan ske när installatören använder rätt förskruvning men missar att skala kabelhöljet – då ansluts inte skärmen.

Det är även vanligt att en motorkabel med en oskärmad del buntats ihop med andra kablage för exempelvis styrning i apparatskåp.

– Då tänker många elektriker på skyddsjord av elsäkerhetsskäl med en gul-grön ledning som kan vara flera ­meter lång. Det är inte ok för EMC-­jordning.

– Det måste vara ordning och reda. Se motorkabeln som lite pestsmittad och håll den separerad, tipsar Henrik Olsson.

Installationer med fel materiel kan också ställa till problem. I industrin är EMC-kraven för avgivna störningar lägre än i bostäder, där folk ska kunna se på tv och lyssna på radio utan störningar.

Därför duger det inte att använda industrimateriel i bostäder.

Ibland krävs extra nätfilter för att hindra störningar från att spridas på nätet. Det anges i så fall i frekvensomriktarens manual. Men det händer att informationen är svår att tyda, och filtren kan vara dyra.

– Det måste vara ordning och reda. Se motorkabeln som lite pestsmittad och håll den separerad.

– Stressade installatörer kanske skippar filtret ibland för att spara tid och någon tusenlapp. Men då uppfylls inte EMC-kraven, säger Henrik.

Samtidigt poängterar han i rapporten att problemen knappast beror på att någon medvetet fuskar. Bristerna beror snarare på dåliga kunskaper. Ett grundläggande begrepp som verkar vara okänt för många är exempelvis ”zonindelning”, vilket innebär att olika delar av installationen hålls separerade från varandra så att inga signaler kan överföras däremellan. Att det däremot finns massor av signaler inne i en produkt är inget problem – så länge de inte når omgivningen.

Att ha god kläm på EMC är användbart även när andra prylar än frekvensomriktare ska installeras. LED-belysning och nätaggregat har exempelvis oftast switchad omvandling numera.

– Den snabba teknikutvecklingen gör att allt fler produkter kan ge EMC-problem så det finns all anledning för installatörer att hänga med, säger Henrik Olsson.

FAKTA

Vanliga misstag

» Kabelskärmar ansluts felaktigt.
» Kablar blandas ihop i apparatskåp.
» Olämpligt val av motorkabel eller annan materiel.
» Nätfilter saknas där det krävs.

FAKTA

Så slipper du onödiga reklamationer

» Se till att du kan grundläggande EMC-begrepp som exempelvis zonindelning.
» Läs på innan du gör ett jobb. Ofta finns väldigt bra guider och support på tillverkarens hemsida.
» Välj rätt produkter och materiel.