Logga in

”Förhoppningen om lärlingsplats gick snabbt över i frustration”

Publicerad
20 feb 2023, 09:00
| Uppdaterad
27 feb 2023

Erik Carlsson kände sig desperat. Hans son hade gått ut el- och energiprogrammet med goda betyg och har B-körkort. Ändå fick han ingen lärlingsplats. Då skrev Erik på Facebook i en grupp för elektriker om hur orolig han var för sonen.

I ett inlägg i Facebook-gruppen ”Inget elfel, men…” skrev Erik Carlsson ett inlägg som började med ”En orolig pappas funderingar”. Funderingen rörde hans son Gabriel, som gått el- och energiprogrammet på gymnasiet, fått bra betyg och har B-körkort – men trots det inte fått till en lärlingsplats.

Läs också:
”Det är ju så kul att jobba med ungdomar”

Läs också:
”Ibland känns det som att man gått en utbildning som inte är värd något”

Inlägget fick stor spridning och när Elinstallatören ringer berättar han vad som låg bakom greppet att vända sig till Facebook. 

– Jag tänkte att det skulle vara ett sug på elektriker här i världen och trodde inte att det skulle vara några problem att få en lärlingsplats. Det var kanske lite blåögt, säger han till Elinstallatören.

Erik Carlsson berättar att när sonen började jaga plats gick förhoppningarna ganska snabbt över i frustration. Alla företag ville hellre satsa på erfarna elektriker istället för att ta in en lärling.

– Jag kände mig lite desperat. Min son har jagat på och vi har kontaktat alla vi känner. Därför vände jag mig till ett forum där rätt folk finns och bemötandet där har varit väldigt snällt och hjälpsamt. 

Efter lite hjälpsamma tips samt att ha breddat fältet för ansökningar har sonen nu landat en anställning på en firma som jobbar med automation. Men att lärlingsjakten varit tuffare än tänkt får Erik Carlsson att rikta en känga åt hur hela systemet är uppbyggt.

– Jag förstår inte riktigt varför man gjort det så här och det borde gå att göra det bättre. Ta andra utbildningar som exempelvis sjuksköterska. De är utbeordrade på sjukhus under utbildningen och då är ju så att säga lärlingstiden klar när man kommer ut. Det gör ju att steget in i arbetslivet blir lättare, säger han.

Robert Lantz, PLW

Robert Lantz, vd på PLW-gruppen med installationsbolag i Linköping, Norrköping, Motala och Stockholm, menar att branschen har ett stort ansvar för att ta hand om den nya generationen elektriker. Därför engagerar de som företag sig mycket i både skola och lärlingar.

– Vi som elinstallatörer måste ta vårt ansvar att ta hand om de praktikanter som kommer från skolorna. Det här är en otroligt viktig del i processen. För praktikplatsen kan då vara en prövotid för att se om vi och individen i fråga passar ihop. Enligt kollektivavtalet är det ju svårt att avsluta med en lärling, därför är det bättre att ta från praktikplatsen, säger han.

PLW-gruppen tog i fjol in över 30 lärlingar och Robert Lantz säger att det finns flera skäl till varför man gärna vill ta in samt ser ett stort värde i unga blivande elektriker.

– Som vi ser det är det ett måste för att kunna utveckla bolaget och vara hållbara. Du har en naturlig avgång, med människor som slutar eller går i pension. Vi ser det även som en möjlighet att berika företaget. Vi har exempelvis fått in flera ensamkommande som då har en helt annan inställning, vilja och erfarenheten, säger han.

Vidare tar PLW-chefen upp att branschen utvecklas enormt fort och att det snudd på krävs att man hela tiden föryngrar sin personal för att hänga med.

– Teknikutvecklingen är enorm och de ungdomar som kommer är tekniskt duktiga och insatta på ett sätt som äldre inte är. Om man inte ska stanna upp som bolag behöver vi därför de unga. Här ser jag stort värde i att vi kan hjälpa varandra. Teknikkunnandet från de yngre kan smitta av sig på de äldre och tvärtom kan erfarenhet som de äldre tas upp av de yngre. 

På frågan om varför det i vissa fall kan vara svårt att hitta lärlingsplats säger Robert Lantz att det till viss del kan bero på feltänkt ute i branschen.

– Det stora motståndet kan nog vara att många montörer och elektriker har ackordsystem som innebär att om man lägger tid på en lärling – förlorar man intäkt. Men det här är en kulturfråga som jag tycker företag måste jobba med.

Men är det då företagets ansvar att stå för lärlingsplatser. På den frågan är Robert Lantz svar tydligt

– Ja, vi som bransch har ansvar att ta han om den nya generationen. Och jag skulle säga att vi som större företag har ett mycket större ansvar i och med att vi har en större del av marknaden. Jag förstår att ett enmansföretaget inte kan ta in en praktikant eller lärling varje år, men vi har lättare att ta emot på ett bra sätt då vi har mer volym och fler människor.

Läs också:
”Extremt högt arvode för en lärling” – kund vägrade betala

Andreas Åström

På Installatörsföretagen sitter Andreas Åström som Näringspolitisk chef, han säger att branschen generellt sätt är bra på att slussa in lärlingar i jobb.

– Vi är bättre än vad man är i industrin, men med det sagt är vår uppfattning att vi måste se över hur lärlingssystemet ser ut. Om man tittar på hur det ser ut i andra länder finns det många som har bättre system än vad vi har i Sverige och här anser vi att politiken måste göra sin hemläxa ordentligt, säger han.

Andreas Åström lyfter fram hur man jobbar i Tyskland, Danmark och Holland där systemet fungerar bättre än i Sverige. 

– Som jag ser det måste systemet bli mer distinkt och tydligt och inte så byråkratiskt. I de länder där man lyckas bättre är även kompensationen till företag som tar sig an lärlingar större. 

Hur jobbar då Installatörsföretagen som branschorganisation för att underlätta för både företag och de som är på jakt efter lärlingsplats.

– Vi gör jättemycket. Dels så har vi de olika certifieringarna ECY, det är generellt sett viktiga ur ett yrkesperspektiv, men även för att kvalitetssäkra lärlingarna. Sen har vi våra INSU-utbildningar och ETG-college. Vi har dock ambitioner att göra mer, men det behövs två för att dansa tango och här behöver politiken rikta strålkastarljuset mot de här oerhört viktiga utbildningarna. 

Läs också:
“Mamma ville ha en elektriker i familjen”

Andreas Åström säger att kompetensbristen i branschen inte kommer minska framöver, snarare tvärtom. Och det kommer ge problem som ringar på vattnet.

– Jag tror att om inget görs så kommer det bli mycket svårare att klara klimatomställningen. Hela samhället ropar efter en snabb elektrifiering och energieffektivisering. För att åstadkomma det krävs elektriker och montörer inom VVS. Det är en enorm omställning som hela Sverige ska genomgå de kommande 20 åren, då måste vi ha rätt utbildade och kvalificerade personer. 

Så vilka konkreta förändringar vill man då se för att företag lättare ska kunna ta in lärlingar?

– Två förslag. Det ena är att förenkla ansökningsprocessen. Det andra är större ekonomiska morötter. Det är helt uppenbart att yrkesutbildningar över tid varit styvmoderligt behandlade. Det här måste man från politiskt håll råda bot på. Man måste jobba, företrädesvis med branschen för att kvalitetssäkra individer och kompetensförsörja samhället, säger Andreas Åström.