Logga in

Tre promille av elinstallatörer för regelefterlevnad är kvinnor

Publicerad
8 mar 2024, 10:30

Kvinnor som tar ut sin auktorisation som elinstallatör är sällsynta. De som är registrerade för regelefterlevnad är ännu färre, konstaterar Elsäkerhetsverket.

Nya siffror från Elsäkerhetsverket visar att kvinnor som tar ut sin auktorisation som elinstallatör är sällsynta. Under 2023 beviljades totalt 1 059 personer auktorisation som elinstallatör, varav 165 för högspänning. Andelen kvinnor som beviljades auktorisation var 25, och sex av dem för högspänning.

”Det är avgörande att öka antalet kvinnliga och manliga förebilder och informera om de olika möjligheter och förmåner som elyrken erbjuder.”

 Elin Cederholm, Elsäkerhetsverket

Läs också:
Kvinnliga elektriker – ingen självklarhet

Läs också:
”Ett av de mest utmanande projekt jag deltagit i”

Bland elinstallatörer registrerade för regelefterlevnad är kvinnorna ännu färre. Förra året var totalt 11 212 elinstallatörer registrerade för regelefterlevnad. Av dessa var 28 kvinnor, alltså ungefär tre promille.

Det rimmar illa med den kraftiga utbyggnaden av elproduktion, nätutbyggnad och ökad elanvändning, vilka förväntas öka efterfrågan på elektriker och auktoriserade elinstallatörer. För att möta behoven bör rekryteringsbasen breddas och strukturer utmanas framöver, menar myndigheten.

– Påfyllnadstakten efter elinstallatörer som sannolikt kommer att lämna arbetslivet inom några år hänger inte med. Genomsnittsåldern för elinstallatörer är över 60 år. Av de 47 900 auktoriserade elinstallatörer som finns i våra register är 290 kvinnor, säger Elin Cederholm, utrednings- och projektkoordinator vid Elsäkerhetsverket.

Myndigheten konstaterar också att El- och energiprogrammets gymnasieutbildning fortfarande har en mycket låg andel kvinnliga sökanden. 2023 studerade ungefär 700 kvinnor på programmet, motsvarande siffra för män var cirka 15 300.

– Det är avgörande att öka antalet kvinnliga och manliga förebilder och informera om de olika möjligheter och förmåner som elyrken erbjuder, säger Elin Cederholm.

Tillsammans med andra aktörer som Energimyndigheten, Skolverket, ECY Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, SEF Svenska Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen undersöker Elsäkerhetsverket orsakerna till den rådande ojämställdheten inom branschen och vad som kan göras åt den. Den 21 mars håller myndigheten en hearing om jämställdhet i elektrikeryrket.

Läs också:
Här dominerar kvinnorna

– Vi behöver avliva myter kring elyrken och i stället lyfta fram mångfalden av yrkesroller inom el, möjligheterna till hög lön och andra förmåner, samt hur arbete och familjeliv kan kombineras. Det är dags att skapa säkra, trivsamma och utvecklande arbetsmiljöer inom elbranschen, där machokultur och sexistisk jargong inte har någon plats, säger Elin Cederholm.