Logga in

Så lyckas du som lärling

Publicerad
2 okt 2023, 06:17
| Uppdaterad
29 sep 2023

Drog du alla tåtar i samma wago en gång? Lugn, det ordnar sig! Här ger ellärarna Amanda Swedsudde och Peter Bühler tre råd för att bli en framgångsrik elektrikerlärling.

Text

Peter Bühler gick från elektriker till att bli ellärare på en gymnasieskola i Stockholm från och med i höst. Amanda Swedsudde jobbade som ellärare i sju år och jobbar idag som informatör inom el och tele på Svensk Byggtjänst.

Att undervisa sistaårselever är ett viktigt uppdrag då eleverna ska söka lärlingsplatser efter gymnasietiden om knappt ett år. Efter många år som elektriker har Peter själv erfarenhet av att vara handledare åt lärlingar. 

Här är tre saker som Peter Bühler och Amanda Swedsudde vill att eleverna ska ha med sig när de kommer ut i arbetslivet:

Läs om lärlingen Viktor Legidos:
”Jag ska bjuda morfar på middag”

Läs också:
Hur är chansen att få en lärlingsanställning 2023?

1. Grundkunskaper i el

Materialkännedom, ritningsläsning och verktygshantering utgör grunderna för vad studenter måste ha med sig ute på sin lärlingstid enligt Amanda Swedsudde. 

Detta är en förutsättning för att kunna göra enklare installationer, som att exempelvis kunna koppla en elcentral. Det handlar om att veta om det är ett fyrledar- eller femledarsystem, hur du går från huvudbrytare till jordfelsbrytare och sedan ut till säkringarna. 

– Man ser då att alla dessa kopplingar har liknande grunder. Att det är väldigt få saker i en funktion som man ändrar på för att få en annan funktion, säger Amanda Swedsudde. 

Att ha servicekunskap och förståelse för olika scenarion lärlingar kan ställas inför ute på jobb är också viktigt.

– Det är något som branschen har bett oss lärare att jobba med våra elever. I undervisningen har vi olika frågeställningar och case utifrån kundbemötande, säger Amanda Swedsudde.

När Peter Bühler varit handledare har han låtit sina lärlingar få prova på moment själva under uppsyn. En av hans lärlingar fick i uppgift att koppla ihop en kopplingsdosa. Problemet var att lärlingen trädde alla olika färger på kablarna igenom samma wago. 

– Den känslan jag har fått är att de ska kunna basgrejerna, så att handledaren inte behöver lära upp lärlingen från början, säger Peter Bühler. 

Därför vill nu Peter jobba för att fler elever går ut gymnasiet med mer kunskap i bagaget när de ska göra sin lärlingstid.

– Nu vill jag inte dra alla över en kant, många elever är duktiga,  men min upplevelse är att det är ett stort gap, säger Peter Bühler.

Samtidigt vet Peter Bühler att kunskapskraven är lägre ställda hos företagen, då lärlingar under längre tid ska lära sig yrket hos en firma, för att sedan kunna arbeta självständigt.

Gemensamt för alla företag är att de vill att lärlingen ska komma igång och jobba så snabbt som möjligt, vilket underlättas med baskunskaper från gymnasiet. 

2.  Lust att lära sig mer

Företagen söker efter lärlingar som vill lära sig och suga i sig kunskap på arbetsplatsen enligt Peter Bühler. Att vilja lära sig innebär dels att på egen hand få mer kunskap genom internet, men också att man är aktiv på plats. 

Amanda Swedsudde menar också att det i sin tur leder till att företag känner att det är kul att investera i en lärling. 

Men för att lärlingen ska lära sig krävs såklart också att lärlingen har en öppen och bra dialog med sin handledare, där lärlingen inte ska vara rädd att ställa frågor.

På sina lektioner låter Peter Bühler därför sina elever få jobba i sina testbås så mycket som möjligt, samtidigt som han försöker hjälpa elever som behöver mer tid att lära sig. 

7 lärlingstips:
Ställ en fråga och verka dum …

3. Yrkesstolthet och noggrannhet 

Ökad tidspress som tillkommit med åren, där installationerna ska gå snabbt, kan göra det tufft att få ihop ett projekt. Men då är det viktigt att värna om sin yrkesstolthet enligt Peter  Bühler.

– Tid kostar pengar, så det får inte ta för lång tid. Men noggrannhet är viktigt och man ska värna om sin yrkesstolthet, så att man kan göra korrekta och snygga installationer, säger  Peter Bühler. 

Lärlingar ska ha förståelse för arbetstempot i branschen, där tidspressen att färdigställa jobb snabbt har ökat de senaste åren. Något som påverkas då är arbetsmiljön och kan resultera i problematik i branschen enligt Amanda Swedsudde. 

– Det är i de fallen då företagen inte tar emot lärlingar, då de har stora och tidskrävande  projekt där det inte finns utrymme att lära upp en lärling, säger Amanda Swedsudde.