Logga in

Tre tjänster som batteriägaren kan sälja

Publicerad
26 jan 2023, 11:00

Bortfall i elproduktion och stora effektuttag är två hot mot nätfrekvensen. Batterier är idealiska för att möta elnätets utmaningar. Här är de tre vanligaste tjänsterna som Svenska kraftnät köper in.

Det är Svenska Kraftnät som skapat en marknad för de här stödtjänsterna. Det hela följer en trend som sprider sig över hela Europa och som handlar om att säkra elnätet mot frekvensvariationer och tillfälliga över- eller underskott på el. Batterier är idealiska för att leverera de här tjänsterna eftersom de kan laddas i och ur mycket snabbt.

Läs också:
Maxad intjäning på batterilagret

När aggregatorer som Checkwatt deltar i marknaden ställer de sina deltagares batterier till Svenska Kraftnäts förfogande handlar det om att sälja tjänster varav de här tre är särskilt intressanta:

FFR, Fast Frequency Reserve,

handlar om att minska belastningen i nätet när nätfrekvensen går upp eller ner på grund av stora uttag av el eller plötsliga bortfall av elproduktion.

FCR-D, Frequency Containment Reserve, upp

är en tjänst som hjälper elnätet när det behövs tillfälliga tillskott av el, genom att ladda ur anslutna batterier.

FCR-D ned

träder in när det råder överskott i nätet som hotar balansen och innebär att anslutna batterier då snabbt sätts i laddläge.

Det som är det riktigt intressanta med de här tjänsterna är att ersättning utgår även om inte batteriresursen behöver utnyttjas – det är tillgängligheten man får betalt för, att möjligheten finns att använda de anslutna batterierna om så skulle behövas.