Logga in

Biledare och gummikabel genom vägg – här är de mest lästa artiklarna bland prenumeranter

Publicerad
27 dec 2022, 08:56

När Elinstallatörens prenumeranter väljer hittar vi kablar och ledare i sex rubriker av de tio mest lästa artiklarna.

1. Måste vi ta minst 4 kvadrat till laddboxen?

Privatkunden säger att laddboxen ska ha minst 4 kvadrats kabel. Fredrik Byström Sjödin plockar svaret direkt ur Installatörsföretagens handbok som han själv författat. Svaret kommer med en kabelarea, men är det verkligen 4 kvadrat?

2. Gummikabel genom vägg är ”big no no” – eller hur var det nu?

Mellan inne- och utedelen i installationen av luftvärmepumpar har installatören i artikeln använt gummikabel. Det står nämligen så i tillverkarens anvisning. Samtidigt har flera elektriker han känner sagt ”big no no” om saken. Så… vad gäller egentligen. Det svarar en av Elsäkerhetsverkets elinspektörer på.

3. Fyra saker du måste veta om biledare

Klippning, kontinuitet, gul/grönt och huruvida biledare måste skyddas i slang.

4. Exlq/eqlq utan ansluten biledare – är det godkänt?

Vad innebär det att det saknas funktionsjordning? Den här elektrikern var ute på ett försäkringsjobb och ville vara säker på att göra rätt. Hur återställer man något som inte var gjort rätt från början? 

5. ”Du kan plocka ut 50 A ur kablar dimensionerade för 25 A”

Den här artikeln blev en riktig snackis. Det handlar om att många solcellsfirmor missar att det kan bli höga strömmar i anläggningen utan att säkringar löser ut. Det var många som reagerade på artikeln, och framförallt den tillhörande skissen. Vi beklagar att den blev missvisande. En uppdaterad version, med förtydligad skiss, kan du läsa här:

Vad gäller egentligen om sammanlagringseffekten?

6. Nytt uttag för diskmaskin – kräver det JFB?

Hmm en villa byggd 1990, behöver den få en jordfelsbrytare nu när jag ska installera diskmaskin där? Joakim Grafström på Svensk Elstandard säger i den här artikeln att många letar sig fördärvade efter övergångsregler och regler för gränssnitt mellan ny och gammal elinstallation.

7. Kan man ha dvärgbrytare som huvudmätarsäkring?

Måste det vara smältsäkringar som huvudmatarsäkring? Vad säger reglerna?

8. Krav på jordfelsbrytare – ”det har förekommit missförstånd”

En ändring som fått mycket uppmärksamhet, i FS 2022:1 som är en av de tre starkströmsföreskrifter som började gälla 1 december 2022, handlar om jordfelsbrytare. I kapitel 4 om ”Särskilda säkerhetskrav för lågspänningsanläggningar” stryks paragraf 4. Den ställde tidigare krav på jordfelsbrytare max 30 mA för uttag max 16 A i bostäder, grundskolor, förskolor, fritids- eller daghem. Så vad får det för konsekvenser i praktiken?

9. Måste vi byta gamla kablar när vi installerar ny elcentral?

Färgerna på de gamla kablarna stämmer inte. Vad gäller nu när vi ska byta elcentral? Elsäkerhetsexperten Cecilia Axelsson svarar. 

10. Elcentral i badrummet – är det ok?

Ombyggnaden i en villa innebär att badrummets yta ska utökas. Problemet är att husets elcentral då kommer att hamna inne i badrummet! Hjälp!