Logga in

4 saker du måste veta om biledare

Publicerad
23 maj 2022, 08:30

Vad gäller egentligen för gul/grönt, skydd av slang, kontinuitet och klippning? Frågor om biledare engagerar. Elinstallatören har samlat några av de bästa expertråd som finns.

1. Får under inga omständigheter markeras med gul/grönt

Experterna är eniga om att biledare, i EKLK-kabel, inte får märkas med gul-grönt. Detta eftersom de har en tvärsnittsarea mindre än en kvadratmillimeter. Därmed kan biledare inte användas som skyddsledare. Biledaren används främst för jordning av kablarnas metallmantlar.

Läs också:
”Biledaren kan skyddsjordas, men inte användas som jord”

Mer om säkerheten:
Exlq/eqlq utan ansluten biledare – är det godkänt?

2. Finns inget krav på slang som skydd

Det finns inget direkt krav på att biledare måste skyddas av slang, eller att de inte får tvinnas ihop. Rekommendationen är ändå att se till att biledaren inte kommer i kontakt med något inuti till exempel en kopplingsdosa. En del elektriker använder transparent slang.

Installatörsföretagens elsäkerhetsexpert Fredrik Byström Sjödin tipsar om Elinstallationsreglernas skrivelse att ”ledare i gruppledningar ska anslutas inom ett hölje”. Biledare får inte vara beröringsbara vid normal drift. Om flera biledare ska kopplas ihop i en dosa är det bra att använda kopplingsklämmor avsedda för ändamålet.

3. Behöver ej anslutas i båda ändar

Hur biledaren ska anslutas beror i hög grad på anläggningen den sitter i. Enligt Elsäkerhetsverket finns inget krav på kontinuitet, men rekommendationen är att ansluta en ände till skyddsjord – den matande änden. Det görs i syfte att undvika EMC-störningar. Behovet avgörs i varje enskilt fall. I sjukhus finns till exempel alltid behov av EMC-skydd.

På andra platser, där det inte behövs EMC-skydd, kan biledaren anslutas till skyddsledaren i kretsens båda ändar. El-vis-programmen ger detta råd. Vissa elektriker menar dock att det inte är en bra idé att ansluta båda ändar om biledaren går över långa sträckor. Då riskerar potentialskillnaden mellan ändarna att skapa jordströmmar som kan orsaka skador. Generellt sett gäller att biledare kan skyddsjordas, men inte användas som jord.

Viktigt i vården:
EMC-problem på sjukhus: ”Vårdpersonalen har nog vant sig”

4. Kan man helt enkelt bara klippa biledaren?

Elinstallationsreglerna förbjuder inte klippning av biledare. Men en del elektriker varnar ändå för att göra det. Om en kabel klipps uppfyller den inte längre sin funktion. Det kan skapa problem i framtiden då någon vill åtgärda anläggningen och använda biledaren. Om den inte finns kvar blir det besvärligare.