Logga in

Exlq/eqlq utan ansluten biledare – är det godkänt?

Publicerad
7 mar 2022, 11:25

Vid en renovering stötte elektrikern på ett gäng skraltiga dosor, utan anslutna biledare, bakom en vägg. Skulle han våga renovera installationen? Eller var risken för fel för stor?

En lokal skulle renoveras efter en vattenskada, och återställas till samma skick som innan. När elektrikern kom dit hittade han dosor, bakom en vägg, som saknade anslutna biledare. Exlq/eqlq-kablarna var dragna genom flexrör som inte var fastsatta i väggen och saknade godkända skarvmuffar. Kopplingsdosorna var otäta och hade inte korrekta anslutningar.

”Biledaren kan inte vara skyddsjordsledare, men däremot användas för funktionsjordning – till exempel avskärmning av störningar. Avsaknad av anslutning till jord är inte ett elsäkerhetsproblem, men kan medföra oönskade störningar.”

Joakim Grafström, SEK Svensk elstandard

Märkliga installationer:
”Jag förstår att man inte alltid vet orsaken till villabränder”

Läs också:
Elfirma spänningssatte annans fulel – stäms efter villabranden

– Lite synd var det om kunden som betalat för skärmad kabel, fast den funktionen inte kunde användas. Det hade varit billigare med exq/eqq i det här fallet, säger Stefan Zäll, elinstallatör hos Zälls El i Tyresö söder om Stockholm.

Eftersom det var ett försäkringsärende ville han vara säker på att göra rätt, utifrån kraven från försäkringsbolaget. Bolaget betalar bara för att återställa i samma skick som tidigare, med reservation för om det inte är fackmannamässigt.

Inte helt korrekt installerat.

Huset ska rivas eller byggas om inom en snar framtid, så fastighetsägaren ville helst göra så lite som möjligt. Men lokalen har en hyresgäst som behöver en fungerande lokal. Att lämna de tveksamma installationerna utan åtgärd kändes fel.

– Efter en oberoende besiktning har vi nu fått ett skriftligt utlåtande på vad som behöver göras. Fastighetsägaren har också lovat att stå för mellanskillnaden om det blir en diskussion om kostnaderna, säger Stefan Zäll.

En fråga som dök upp under utvärderingen var den om biledarna. Var det okej att de inte var anslutna? Stefan Zäll skickade ut frågan i Facebook-gruppen Fluxio och fick bland annat svaret att det avgörs från fall till fall.

Elsäkerhetsverket skriver på sin hemsida att: ”Eftersom biledaren inte kan användas som skyddsledare enligt ovan finns inget krav på kontinuitet. Generellt är rekommendationen att endast en ände bör anslutas i syfte att undvika EMC-störningar. Detta måste dock avgöras i varje enskilt fall. För tolkning av standarder hänvisar vi till SEK Svensk elstandard.”

Hos SEK informerar Joakim Grafström om att elsäkerhet och utförande av elinstallationer först och främst regleras av SS 436 40 00 (elinstallationsreglerna). Standarden anger att minsta area för ledare i kraftkretsar är 1,5 kvadratmillimeter och biledare 1 mm2.

– Biledaren ska inte heller vara berörbar vid normal drift (alltså inte en utsatt del). Tillsammans medför allt detta att biledaren inte kan vara skyddsjordsledare, men däremot användas för funktionsjordning – till exempel avskärmning av störningar. Avsaknad av anslutning till jord är inte ett elsäkerhetsproblem, men kan medföra oönskade störningar, säger han.

Läs mer:
”Biledaren kan skyddsjordas, men inte användas som jord”

Flera kommentatorer i Fluxio menar också att det är godkänt att klippa biledare. Elinstallatören har tidigare skrivit om frågan. I artikeln bekräftar Installatörsföretagens elsäkerhetsexpert, Fredrik Byström Sjödin, att elinstallationsreglerna inte förbjuder klippning av biledare.

Han tipsar samtidigt om skrivelsen att ”ledare i gruppledningar ska anslutas inom ett hölje”. Och om flera biledare ska kopplas ihop i en dosa är det bra att använda kopplingsklämmor som är avsedda för ändamålet.

Stefan Zäll har nu påbörjat åtgärderna i lokalen. Det blir byte till flexslang med fördragen kabel och rätt muffar samt nya, rätt installerade kopplingsdosor. Biledarna var egentligen en bisak, men för säkerhets skull skarvas och ansluts de.

– Det är tråkigt för kunden som får betala två gånger för installationen. Firman som gjorde den har gått i konkurs och det finns inga garantier. Men det viktiga är ändå att det blir säkert, säger Stefan Zäll.