Logga in

Halogenfria kablar – måste jag välja det jämt?

Publicerad
27 apr 2022, 08:57
| Uppdaterad
16 nov 2022

Fråga: I många projekt ställer beställaren krav på att halogenfria kablar som exempelvis EQQ, RQQ och FQ ska användas. Är det något som krävs generellt i elinstallationer numera?

Fråga joakim grafström

Joakim Grafström är teknisk expert inom elinstallationer och skydd mot elchock på SEK Svensk Elstandard. Mejla din fråga direkt till joakim.grafstrom@elstandard.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag.

Svar: Nej, användning av elmateriel med låg halt av halogener är inget som fordras i någon standard eller föreskrift.

I Boverkets föreskrifter (BBR, avsnitt 5:527) regleras kablars egenskaper vid brand. Där anges att kablarna och deras upphängningsanordningar ska utformas och installeras så att de inte bidrar till en snabb brandspridning eller producerar stora mängder värme och brandgaser. Vid brand kan kablar som innehåller PVC utveckla ångor med saltsyra, och det är i saltsyran som halogenen klor ingår. Det finns dock inga krav på låg syrahalt eller låg halt av halogener hos kablar i föreskriften.

Hur som helst så ställs ofta krav från beställare att kablar ska ha en låg halt av halogener, och det finns anvisningar i standard för hur man verifierar att syrahalten i kablar är låg.

Joakim Grafström har svaret:
Elcentral i badrummet – är det ok?

Fråga Cecilia Axelsson:
Får jag sätta upp några uttag på fritiden?