Logga in

Nytt uttag för diskmaskin – kräver det JFB?

Publicerad
11 maj 2022, 05:30

Fråga:  Jag har fått en beställning av installation av uttag för diskmaskin i en villa. Redan då huset byggdes förbereddes köket för detta genom att ett tomrör drogs från elcentralen till en dosa i diskbänksskåpet. Men ingen gruppledning drogs fram.  Huset är byggt 1990, och det finns ingen jordfelsbrytare installerad i elcentralen. Behöver jag komplettera med detta, åtminstone så att det nya uttaget skyddas?

Fråga joakim grafström

Joakim Grafström är teknisk expert inom elinstallationer och skydd mot elchock på SEK Svensk Elstandard. Mejla din fråga direkt till joakim.grafstrom@elstandard.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag.

Svar: Nej, det finns inget krav på detta eftersom installationen är utförd innan sådana krav infördes. Många letar sig fördärvade efter övergångsregler och regler för gränssnitt mellan ny och gammal elinstallation i svensk standard, utan att hitta något. Det är inte så konstigt då detta regleras av Elsäkerhetsverket i föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.

Där kan du läsa i övergångsbestämmelserna att när en lågspänningsanläggning utvidgas inom ett befintligt torrt rum i bostäder, grundskolor, fritidshem och förskolor så behöver ingen jordfelsbrytare installeras, om den befintliga anläggningen är utförd enligt ELSÄK-FS 1994:7 eller motsvarande äldre bestämmelser.

Även om det inte är ett krav så är det är förstås klokt att uppdatera en befintlig installation med jordfelsbrytare.

Fråga Cecilia Axelsson:
Får jag sätta upp några uttag på fritiden?

Joakim Grafström svarar:
Elcentral i badrummet – är det ok?