Logga in

Kila kyrka ger stöd till frekvenshållningen i elnätet

Publicerad
2 maj 2024, 06:30
| Uppdaterad
25 apr 2024

I ett pilotprojekt i Värmland har Svenska Kyrkan låtit utveckla och installera ett smart styrsystem och helt ny systemlösning. Här klarar man sig nu med 63 A – jämfört med andra kyrkor som kräver 250 A. Nu är lösningen öppen för andra att ta efter.

Smart elteknik gör landets kyrkor mer klimatvänliga. Svenska Kyrkan, som är en av landets största fastighetsägare, driver nu på landets pastorat att minska sina klimatavtryck. Det öppnar vägen till massor av jobb för landets elinstallatörer. 

– Det finns nu direktiv inom kyrkan om att vi bör sätta solceller på våra byggnader överallt där det över huvud taget är möjligt, berättar Katharina Bjerker, kyrkogårds- och fastighetschef inom Säffle pastorat i Värmland.

Hon är stolt över att pastoratet genom sitt klimatarbete nu har lägst energiförbrukning per kvadratmeter i hela stiftet. Och glad över att elförbrukningen så här långt kunnat minskas med en miljon kilowattimmar per år.

60 kWh rymmer de sex batteristackarna i församlingshemmets källare. Foto: Lars-Göran Hedin.

Kila kyrka är en av 13 kyrkor i Säffle pastorat. Den kommer framöver att ge stöd till frekvenshållningen i det svenska elnätet. I ett pilotprojekt där bland andra aggregatorn Ntricity, Assemblin, Vinnova och Energimyndigheten varit inblandade har här utvecklats och installerats ett styrsystem och en systemlösning på uppdrag av Svenska Kyrkan. Nu när den är klar kommer lösningen att göras tillgänglig för hela kyrkans verksamhet. 

Driver batteriboomen:
Därför är stödtjänster så lönsamma

Med 3 400 kyrkor och flera tusen andra byggnader i kyrkans ägo innebär det en enorm potential för uppdrag med energieffektivisering.

– Idén till pilotprojektet föddes för två och ett halvt år sedan, när vi insåg att vi behövde mer kunskap kring de förändringar som nu sker inom energihandeln, med bland annat övergång till effektbaserade eltariffer, förklarar Johannes Wikström, energiingenjör på Karlstad stift. 

Han berättar att kyrkans effektförbrukning vid uppvärmning lett till väldigt höga kostnader på senare år.

Johannes Wikström är energiingenjör hos Karlstad stift och initiativtagare till pilotprojektet i Kila kyrka. Foto: Lars-Göran Hedin.

– Att värma en kyrka i underhållsläge kräver kanske 3 kW, men när den ska värms upp inför användning kan effektbehovet öka till 50-60 kW. 

Johannes Wikström berättar att det finns kyrkor i landet med 250 A i huvudsäkring, men att här i Kila ”klarar” kyrkan sig med 63 A.

Mer om tekniken i Kila kyrka:
Med nya tekniken kan församlingshemmet gå off grid

– Potentialen för att bidra till elsystemets stabilisering genom att installera den typ av styrning som Svenska Kyrkan låtit utveckla i landets kyrkor är enorm. Säg att kyrkan förfogar över 40 kW effekt i 1 500 kyrkor – det ger en total reglereffekt på 60 MW, konstaterar Johannes Wikström. Hans tankeexperiment är fullt möjligt att realisera – systemlösningen i Kila är öppen för alla pastorat och församlingar i landet att använda.