Logga in

Räkna på om solceller lönar sig där du bor

Publicerad
19 sep 2022, 08:10
| Uppdaterad
20 sep 2022

Det är många års skillnad mellan hur snabbt investeringen i solceller tjänas in. Det hänger på vilket elprisområde du bor i. Vi har räknat ut kalkyler för alla fyra elprisområden.

Så har vi räknat ut kalkylerna

Investeringskostnad per kW16 000 kr
Årsproduktion900 kWh per kW
Kalkylränta4%
Antal år med skattereduktion10
Andel egenanvändning50%
Ekonomisk livslängd30 år
Skattereduktion för grön teknik2 400 kr/kW
Elpriser beräknade för elabonnemang med ett års fast pris, medelpriser augusti 2022.

Oväntat:
Brist på ”solcellsbranschens toapapper”

Solceller och vätgas blev bra affär i Sjöbo.
Vätgas-investeringen: ”Fantastiskt bra affär med dagens elpriser”


Elprisområde 1

Pris för köpt el2,11 kr/kWh
Pris för såld el0,27 kr/kWh
Ersättning från nätägare: 0,09 kr /kWh
Resultat
Intäkter under livstiden, per kW
Egenanvänd el15 844 kr
Såld el3 905 kr
Ersättning nätägare676 kr
Skattereduktion för levererad el2 161 kr
Totalt20 708 kr
Återbetalningstid17 år

Vad betalar elbolagen för din solel? Och hur bedöms priset?

Se faktaruta längst ned på sidan

Elprisområde 2

Pris för köpt el2,20 kr/kWh
Pris för såld el0,52 kr/kWh
Ersättning från nätägare0,09 kr/kWh
Resultat
Intäkter under livstiden, per kW
Egenanvänd el16 520 kr
Såld el3 905 kr
Ersättning nätägare676 kr
Skattereduktion för levererad el2 161 kr
Totalt23 262 kr
Återbetalningstid12 år

Elprisområde 3

Pris för köpt el3,37 kr/kWh
Pris för såld el:2,37 kr/kWh
Ersättning från nätägare0,14 kr/kWh
Resultat
Intäkter under livstiden, per kW
Egenanvänd el25 306 kr
Såld el17 797 kr
Ersättning nätägare 1 051 kr
Skattereduktion för levererad el:2 161 kr
Totalt46 315 kr
Återbetalningstid6 år

Elprisområde 4

Pris för köpt el4,66 kr/kWh
Pris för såld el3,05 kr/kWh
Ersättning från nätägare0,14 kr/kWh
Resultat
Intäkter under livstiden, per kW
Egenanvänd el34 992 kr
Såld el:22 903 kr
Ersättning nätägare1 051 kr
Skattereduktion för levererad el2 161 kr
Totalt: 61 107 kr
Återbetalningstid4 år

Läs också:
Solceller i elprisområde 3: ”Ett jättesmart beslut”

Mr. Vätgas:
Vätgas ger el och värme i villan: ”Elpriset spelar ingen roll för oss”

Vad betalar elbolagen för överskottselen?

Spotpriset + 10-15 öre påslag + 9 eller 14 öre i ersättning för nätnytta är det korta svaret.

I våra kalkyler har vi varit lite försiktiga i bedömningen av vad solelsproducenten får betalt för den överskottsel som säljs till det elbolag hen har avtal med. När vi har kollat ett antal olika elbolag i olika delar av landet visar det sig att de flesta erbjuder spotpriset på Nordpool plus ett påslag på cirka 10-15 öre. Till detta kommer nätbolagens ersättning för så kallad nätnytta som är 9-14 öre, beroende på elprisområde.

Många elbolag lockar med högre påslag på spotpriset om man köper solpanelerna genom dem, men de påslagen är alltid tidsbegränsade, ofta till endast ett år. Så i en lönsamhetskalkyl får den extrabonusen inte så stor tyngd.


Fakta: Faktorerna bakom vad elbolagen betalar för den solel du säljer

Spotpris på nordpool – inga större avdrag från elhandlarna, men i princip inga påslag heller, mest en fråga om marknadsföring – räkna med spotpriset.

Nätersättning – den är nätägarna tvungna att ge dem som levererar el till nätet kalls ofta ”nätnytta” och är hos Vattenfall 8,75 öre i norr och 14 öre i söder.

Elcertifikat – inget att räkna med längre sedan Energimyndigheten infört en årsavgift på 200 kr, vilket är mer än vad en normal villaanläggning kan räkna med i intäkt.

Ursprungsgarantier – bara ett öre, inget att räkna med i kalkylen.

Skattereduktion – 60 öre per kWh som säljs till nätet. Kommer automatiskt på deklarationen, maxad till 30 000 kWh.

Källa: Bengts nya villablogg