Logga in

”Ändringarna medför bara marginellt ökade kostnader”

Publicerad
15 jul 2022, 10:43
| Uppdaterad
11 aug 2022

”Ett paradigmskifte” kallade Fredrik Byström Sjödin konsekvenserna av Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter. Nu bemöter myndigheten detta med att tona ner ändringarnas betydelse.

1 december börjar nya föreskrifter att gälla (ELSÄK FS 2022). När Installatörsföretagens expert Fredrik Byström Sjödin ställde en fråga till Elsäkerhetsverket kring ändringen studsade han till när han fick se svaret. I det stod det klart att samtliga hyresfastigheter i landet omfattas av kraven som handlar om att elanläggningar ska kontrolleras och att kontrollerna ska dokumenteras.

– Det blir en tung och jobbig höst med mycket som ska lösas, framför allt för hyresfastighetsägarna som ska styra upp hur kontrollerna ska göras och dokumenteras, sa Fredrik Byström Sjödin.

Läs Fredrik Byström Sjödins reaktion på Elsäkerhetsverkets regelförändring:
”Det blir en tung och jobbig höst med mycket som ska lösas”

På Elsäkerhetsverket gör man inte samma tolkning. Kravet på att fortlöpande kontrollera sin elanläggning har inte förändrats, det har funnits i tidigare reglering och det rör sig således inte om några nya krav på kontroll av elanläggningar, framhåller myndigheten. Det finns inte heller något krav på att resultatet av kontrollerna ska dokumenteras.

Det som är nyttär att det ska finnas dokumenterade rutiner för hur den fortlöpande kontrollen ska utföras, detta är fastighetsägarens ansvar att ha på plats 1 december.

– Vi är medvetna om att det kan finnas bristande efterlevnad av kravet på fortlöpande kontroll. Om så är fallet behöver dessa fastighetsägaren upprätta både rutiner för fortlöpande kontroll och initialt genomföra mer omfattande kontroller för att skapa sig en god bild av anläggningarnas skick, säger verksjurist Karin Sjöberg på Elsäkerhetsverket.

Trots detta bedömer myndigheten att konsekvenserna inte blir så stora som Fredrik Byström Sjödin anser. De beräkningar Elsäkerhetsverket låtit göra i samband med konsekvensbedömningen vid framtagandet av de nya reglerna, visar att dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroller, medför marginellt ökade kostnader för fastighetsägarna.

 – Framtagande av dokumenterade rutiner bedöms inte ta särskilt mycket tid i anspråk. Det som kostar är att genomföra själva kontrollen och åtgärda de brister som upptäcks, men det är som sagt inget nytt krav, säger Karin Sjöberg.

Läs också:
10 nya lagar som du bör ha koll på

Kravet på dokumenterade rutiner gäller inte för elanläggningar som till sin typ vanligen är avsedda för enskilt ändamål såsom villor, bostadsrätter och fritidshus, däremot elanläggningar i kommersiella lokaler och i hyresfastigheter eftersom detta klassas som näringsverksamhet.