Logga in

”Det blir en tung och jobbig höst med mycket som ska lösas”

Publicerad
30 jun 2022, 06:00

När IN:s elsäkerhetsexpert fick nya besked om hur omfattande kraven blir i Elsäkerhetsverkets uppdaterade föreskrifter som träder i kraft 1 december, hajade han till rejält.
– Ett paradigmskifte med en jättemarknad för branschen, säger Fredrik Byström Sjödin och förklarar varför.

Varje enskild hyreslägenhet omfattas av de nya säkerhetskraven för elanläggningar (ELSÄK FS 2022). Det tydliga beskedet fick Installatörsföretagens elsäkerhetsexpert Fredrik Byström Sjödin på en direkt fråga till Elsäkerhetsverket.

läs mer om Elsäkerhetsverkets uppdateringar här
Fyra svar om de nya föreskrifterna

Testa dina elsäk-skills
Quiz: Har du koll på de nya kraven?

– Det är väldigt positivt att det här styrs upp på ett tydligt sätt eftersom många elanläggningar är gamla och risiga och underhållet brister. Och det är inget snack om att det kommer att ge massor av jobb till elektrikerna, som kommer att rulla på fortlöpande år efter år. Men det blir en tung och jobbig höst med mycket som ska lösas, framför allt för hyresfastighetsägarna som ska styra upp hur kontrollerna ska göras och dokumenteras, säger han.

En tidigare uppskattning som har gjorts, när man inte räknade in varje enskild lägenhet, var att det handlade om hundratusentals fastighetsägare som berörs av kraven. Stämmer den fortfarande?

– Ja, det berör ungefär samma antal fastighetsägare men man kan säga att omfattningen av deras ansvar tiodubblas. Det ska bli jättespännande att se hur de hanterar inspektionerna i lägenheterna med tanke på det starka integritetsskydd som vi har i Sverige. Det är en grannlaga uppgift för allmännyttan i miljonprogramsområden. Det blir galet många kontroller.

”Det är inget snack om att det kommer att ge massor av jobb till elektrikerna, som kommer att rulla på fortlöpande år efter år.”

 Hur påverkar det här elektrikerna?

– Vi har en jättemarknad framför oss med att hjälpa till att upprätta rutiner, utföra kontroller och åtgärda brister som upptäcks i runt två miljoner lägenheter. Det innebär också att vi måste ändra synen på yrket med nya uppdrag som kräver kompetens i besiktningar och kundrelationer. Jag vill också råda alla att ta chansen att skapa långvariga relationer med kunder och skriva tydliga serviceavtal om vad som ska ingå, särskilt med hyresfastighetsägare.

Ser du fler konsekvenser med det här ”paradigmskiftet”?

– Andrahandsuthyrningar kommer att bli besvärliga eftersom fastighetsägarna måste ha bättre koll på vilka som bor i lägenheterna för att kunna utföra kontroller. Även att hyra ut bostadsrätter i andra hand blir mer komplicerat. De ökade kostnaderna kan också leda till höjda hyror. Och bristen på kompetenta elektriker blir ännu mer akut. En positiv konsekvens är att den enskilde hyresgästen kan ställa mycket tydligare krav på sin hyresvärd om hur det egentligen ligger till med elanläggningen och när den kommer att kontrolleras nästa gång.

och ännu mer info här
Men… varför försvinner kravet på JFB?

Vad händer om fastighetsägarna inte följer föreskrifterna?

– Man får ett föreläggande och händer inget då kan det bli höga vitesbelopp. Är bristerna förenade med fara kan hela elanläggningen stängas ner.