Logga in

10 nya lagar som du bör ha koll på

Publicerad
4 aug 2020, 15:15
| Uppdaterad
24 feb 2021

I sommar börjar en rad nya lagar att gälla. Vi har listat de viktigaste nyheterna för installationsbranschen.

Krav på laddinfrastruktur och inspektion av AC-system

Installation av laddpunkter för elfordon ska förberedas vid ny- och ombyggnad av parkeringsplatser i anslutning till vissa byggnader.

Mer om laddning: Lastbalansering årets snackis på Elbilsmässan

Villaägaren Roger skippar laddboxen – laddar Teslan med effektbalansering

Det införs också ett krav på att vissa byggnader ska utrustas med ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning, det vill säga smarta system som bland annat kan upptäcka effektivitetsförluster och informera om möjligheter till förbättrad energieffektivitet i fastigheten. Dessa krav kommer även i vissa fall att gälla för befintliga byggnader.

Dessutom införs krav på inspektion av vissa uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem genom ändringar i lagen om energideklarationer.

Började gälla 15 maj och 25 maj 2020.

 

Rabatt till covid 19-drabbade lokalhyresgäster

Lokalhyresgäster som drabbats särskilt hårt av coronakrisen kan få rabatt på hyran under 1 april till och med 30 juni 2020. Detta gäller under förutsättning att en överenskommelse först träffats mellan hyresvärd och hyresgäst om rabatt på hyran.

Statligt stöd kan då lämnas till en hyresvärd med högst 50 procent av den rabatt som hyresvärden och hyresgästen kommit överens om. Men stödet får inte vara högre än 25 procent av den tidigare hyran. En ansökan om stöd ska skickas in till Boverket.

Började gälla 1 juli 2020.

 Minimilönen är inte längre övre gräns för utstationerade arbetare. Foto: Getty ImagesMinimilönen är inte längre övre gräns för utstationerade arbetare. Foto: Getty Images

Högre lön för utstationerade arbetare

Den lön som får krävas vid utstationering begränsas inte längre till minimilön. Dessutom blir möjligheten att reglera villkoren för utstationerade arbetstagare i kollektivavtal bättre och fler villkorstyper än tidigare får krävas genom stridsåtgärder. Lagen om likabehandlingsprincipen omfattar även uthyrda utstationerade arbetstagare, som därmed får ett bättre skydd.

En utstationerad arbetstagare är en person som vanligen arbetar i ett annat land, men som skickas till Sverige för att arbeta under en begränsad tid.

Började gälla 30 juli 2020.

 

Arbetslösa företagare får jobba tillfälligt i egna företaget

En arbetslös företagare får jobba begränsat i näringsverksamheten, utan att förlora sin arbetslöshetsersättning. Det handlar bland annat uppdatering av webbplats och sociala medier eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontrakt. Dock under förutsättning att åtgärderna endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Företagaren ska även kunna hyra ut lokal som brukats i näringsverksamheten och som inte hyrts ut tidigare.

Började gälla 1 juli 2020. Gäller endast till 31 december 2020.

 Företagare som bryter konsumentskyddet kan tvingas ha varningsmeddelanden på webben. Foto: Getty Images

Varning på webben vid brott mot konsumentskydd

En företagare som på internet bryter mot konsumentskyddet kan tvingas att ta in ett varningsmeddelande på webbplatsen. Ett sådant föreläggande kan också riktas mot en värdtjänstleverantör eller internetleverantör.

Dessutom får Konsumentverket stärkt rätt att köpa produkter under dold identitet (så kallade testköp).

Började gälla 1 juli 2020

 

Hög tid söka omställningsstöd

Det så kallade omställningsstöd ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Ansökan om omställningsstöd ska ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020.

Omställningsstödet ges till företag vars sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 understeg 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för mars och april 2019, orsakat av coronapandemin. Stödet omfattar företag med en nettoomsättning på minst 250 000 kronor.

Började gälla 1 juli 2020.

 

Kontroller ska minska fusket med korttidspermittering

Stödet vid korttidspermittering har förstärkts tillfälligt genom att stöd får lämnas vid en arbetstidsminskning på 80 procent under stödmånader som inföll 1 maj–31 juli 2020. En arbetstagares löneminskning ska då ha uppgått till 12 procent.

Skatteverket och Tillväxtverket får dessutom göra kontrollbesök för att kontrollera rätten till stöd vid korttidsarbete.

Började gälla 1 juni 2020.

Skattefri parkering vid arbetsplatsen gäller fram till nyår. Trausti Evans/Flickr

Skattefri parkering på jobbet

För att minska spridningen av coronaviruset tas förmånsskatten för fri parkering i anslutning till arbetsplatsen bort. Skattefriheten gäller den 1 april till och med den 31 december 2020.

Även gåvor värda högst 1 000 kronor till anställda blir skattefria under samma period.

Började gälla 1 juni 2020.

Stöd till branschorganisationer för validering

Myndigheten för yrkeshögskolan får lämna statsbidrag till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer för att utveckla branschmodeller för validering.

Syftet med statsbidraget är att främja kompetensförsörjningen genom förbättrad tillgång till validering i arbetslivet.

Började gälla 3 juni 2020.

 

Mer uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleutbildningar, som också bedrivs som uppdragsutbildningar, ska kunna köpas av enskilda uppdragsgivare i större utsträckning än tidigare. Enskilda uppdragsgivare, som till exempel organisationer, kan därmed köpa uppdragsutbildningar när detta behövs av arbetsmarknadsskäl. Innan ändringen kunde enskilda uppdragsgivare endast köpa uppdragsutbildningar till sina egna medarbetare.

Började gälla 15 juni 2020.

 Det finns 200 000 olagliga avlopp i Sverige. Foto: Getty images

Bättre tillsyn över enskilda avlopp

Tillsynen omfattar kontrollerande åtgärder som riktas mot ett tillsynsobjekt och främjandeåtgärder som riktas till en enskild, däribland enskilda avlopp. Ändringarna innebär också att länsstyrelserna får förelägga kommuner som inte fullgör sitt tillsynsuppdrag att åtgärda brister i uppdraget.

Ändringarna innehåller även nya bestämmelser för att effektivisera tillsynen.

Började gälla 1 augusti 2020.

Källa: Regeringskansliet

Läs mer här.