Logga in

”Biledaren kan skyddsjordas, men inte användas som jord”

Publicerad
29 apr 2021, 05:45

Är det ok att tvinna ihop biledare i en kopplingsdosa? Och kan man klippa ledaren? Frågorna väcker diskussion, och Elinstallatören har samlat in svar.

Bilden på en kopplingsdosa innehållande en tvinnad biledare väcker diskussion i Facebook-gruppen Elfel. Får man verkligen göra på det viset – eller hur borde man göra i stället?

”En biledare har i och för sig ingen elsäkerhetsmässig funktion. Men det är en ledande del som kan ställa till det i en kopplingsdosa om anslutningen inte är korrekt utförd.”

Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert hos Installatörsföretagen.

– Jag blir faktiskt lite mörkrädd av att så många tycker det är okej att tvinna ihop biledaren, utan slang och utan kopplingsklämmor. Man kan ju aldrig anta att biledaren, lös i en dosa, inte kommer åt på fel ställe, säger Robert Wagner, styrelektriker.

Han har tagit bilden vid renoveringen i en skola. På platsen fanns cirka 1000 dosor med tvinnade biledare, så det var ett medvetet val av installatören.

– I det här fallet handlade det mest om risker för mekaniska fel, så att säkringarna går. Men riskerna kan bli större på sikt, om kablarna blivit varma och höljet krympt. Då kan kopparen sticka ut och om någon vill göra en åtgärd kan hen få strömgenomgång, säger Robert Wagner.

Många diskussioner om skyddsjord:
8 påstådda elfel som inte alltid är elfel

Vad händer med tvinnad kabel?
4 x 1,5 = 6 …eller?

Han får medhåll om att det bilden visar inte är en lämplig installation, av Installatörsföretagens elsäkerhetsexpert Fredrik Byström Sjödin. Enligt honom uppfyller utförandet inte kraven i standarden SS 436 40 00, utgåva 3.

– En biledare har i och för sig ingen elsäkerhetsmässig funktion. Men det är en ledande del som kan ställa till det i en kopplingsdosa om anslutningen inte är korrekt utförd, säger han.

Fredrik Byström Sjödin tipsar om skrivelsen i elinstallationsreglerna att ”ledare i gruppledningar ska anslutas inom ett hölje”. Om flera biledare ska kopplas ihop i en dosa är det bra att använda kopplingsklämmor som är avsedda för ändamålet.

Kommentatorer i Facebookgruppen tycker att ett alternativ kunde vara att helt enkelt klippa biledaren. Men det håller inte Robert Wagner med om.

– Hur ser man då till att den uppfyller sin funktion? Man ska aldrig klippa en skärmad kabel. Det kan bland annat bli besvärligt om många år då någon vill använda biledaren och den inte finns där, säger han.

Fredrik Byström Sjödin påpekar att elinstallationsreglerna inte förbjuder klippning av biledare. Elinstallationsföretag som vill avvika från elinstallationsreglerna ska ha rutiner för det.

Finns undantag:
Kan jag strunta i Elinstallationsreglerna?

En annan diskussion handlar om jordning av biledaren. Får man koppla den i båda ändar mot jord?

Enligt Elsäkerhetsverket är den generella rekommendationen att endast en ände bör anslutas till skyddsjord – den matande änden. Syftet är att undvika EMC-störningar. Men det måste avgöras i varje enskilt fall.

I vissa sammanhang går det bra att ansluta båda ändarna, menar Robert Wagner. Exempelvis där det inte finns behov av EMC-skydd.

– Biledaren kan skyddsjordas, men inte användas som jord. Elsäkerhetsverket skriver ej i klartext hur man ska göra, eftersom det beror på anläggningen. I sjukhus behövs till exempel alltid EMC-skydd, säger Robert Wagner.

Han hänvisar till El-vis-programmens skrivelse om anslutning av biledaren. Där står att denna ska ”företrädesvis vara ansluten till skyddsledaren i kretsens båda ändar”.

När det gäller färgmärkningen av biledare är budskapet mer entydigt, enligt Elsäkerhetsverket: Eftersom dessa kablar har tvärsnittsarea mindre än en kvadratmillimeter kan de inte användas som skyddsledare. Därför ska de inte märkas med gul-grönt.