Logga in

EMC-problem på sjukhus: ”Vårdpersonalen har nog vant sig”

Publicerad
3 nov 2017, 11:10
| Uppdaterad
8 apr 2021

Forskaren Martin Lundmark varnade för EMC-problem i vården redan för tio år sedan. Nu testas hans idé med balanserad spänningsmatning på två svenska sjukhus.

Två sjukhus i Skövde och i Umeå ska testa om balanserad spänningsmatning kan minska de elektriska fält som stör ut medicinsk utrustning. Elinstallatören ställer 5 frågor till Martin Lundmark, forskare vid Luleå tekniska universitet, som ligger bakom idén.

Läs mer: ”De flesta elfordon borde inte få anslutas på nätet”

1 Hur vanliga är EMC-problem på svenska sjukhus?
Risken att mätutrustning störs verkar finnas överallt men får tyvärr inte så mycket uppmärksamhet. En orsak är nog att vårdpersonalen har vant sig vid problemen och tar till olika knep för att hantera dem. De kanske drar ur sladden till sänghissen, flyttar en lampa eller ber patienten att hålla handen på sängramen av metall. Att undersökningar måste göras om verkar också vanligt. Det ökar arbetsbelastningen och kostar stora pengar, säger Martin Lundmark.

”Risken att mätutrustning störs verkar finnas överallt men får tyvärr inte så mycket uppmärksamhet. En orsak är nog att vårdpersonalen har vant sig vid problemen och tar till olika knep för att hantera dem.”
Martin Lundmark, forskare vid Luleå tekniska universitet

2 Vad beror störningarna på?
– Sjukhusen använder allt bättre och känsligare instrument. Men eftersom många mätutrustningar är väldigt högohmiga kan även små störspänningar från nätspänningen ge besvärliga störningar. Leverantören testar visserligen sina produkter, men testerna görs på labb och inte i verkligheten ute på sjukhusen bland alla apparater. Dessutom använder sjukhusen allt mer energisnål teknik som bland annat hackar upp nätspänningen och därigenom skapar störningar. Det rör sig exempelvis om varvtalsstyrda hissar och fläktar, laddare till telefoner och energisnåla armaturer, säger Martin Lundmark.

Quiz: Stör dina frekvensomriktare?

3 Vad är finessen med balanserad spänningsmatning?
– Metoden innebär att det ena stiftet har +115 V och det andra – 115V. Då släcks läckströmmar ut och möjliga störningar från nätspänningen i form av elektriska fält dämpas. Att använda metoden i fasta installationer på sjukhus är nytt, men den har använts i bland annat ljudstudios och datordrifter, säger Martin Lundmark.

4 Hur länge har du engagerat dig i frågan?
– Jag varnade landstinget för de här problemen i förebyggande syfte för mer än 10 år sedan. Då prioriterades andra mer akuta frågor, och jag gav upp. Men häromåret fick jag höra att Erik Nordh, som är överläkare i Umeå, pratade om ”smutsig el” med medicinstudenterna. Då vaknade mitt engagemang igen och jag började samarbeta med både honom och Marcus Eklund på Västfastigheter i Skövde.

– Nu ska balanserad spänningsmatning testas både i Umeå och i Skövde, och jag hoppas att vi ska kunna visa att störningarna minskar. Men man ska inte tro att det räcker med att slänga in några transformatorer. De måste installeras på rätt sätt och det kräver basala kunskaper i bland annat EMC, elkraft och hur känslig teknik är konstruerad. Saknas helheltssynen finns det risk för en backlash för tekniken, säger Martin Lundmark.

5 Hur kommer vi till rätta med problemen?
– Husen måste byggas rätt från början både vad gäller elinstallationen och potentialutjämning i hela byggnaden, bland annat armeringsjärn i bottenplattan. Och vi måste hitta metoder för lämplig byggteknik, för att mäta störnivåer och för att verifiera anläggningen både vid byggnation, ombyggnation och drift. Därför behövs både forskning och utbildning på området, säger Martin Lundmark.