Logga in

Phubbing + elektriker = sant?

Publicerad
7 dec 2021, 09:26

Fipplar du med mobilen i stället för att umgås med kollegerna på rasten? En ny studie går till botten med elektrikers mobilanvändning.

Psykologiforskaren Sara Thomée på Göteborgs universitet undersöker phubbing bland elektriker.

Efter elolyckan:
”Prata i telefon får göras vid andra tillfällen”

Phubbing – vad är det?

Sara Thomée Foto: Johan Wingfors
Sara Thomée Foto: Johan Wingfors.

– Du phubbar när du prioriterar din mobil i stället för personerna runt omkring. Begreppet, som dök upp för runt sex år sedan, är en kombination av engelskans phone och snubbing – att nonchalera eller avvisa.

Forskning har visat att phubbing i privata relationer kan försämra kommunikationen och få människor att känna sig åsidosatta. Men hur det ser ut i arbetslivet är ännu outforskat. Vi ska undersöka hur elektriker uppfattar mobilanvändandet i fikarummet och hur det påverkar den sociala arbetsmiljön, säger Sara Thomée.

Varför just elektriker?

– Jag har tidigare forskat om hur elolyckor påverkar elektriker psykologiskt och kognitivt. Då frågade jag en elektriker om de brukade prata om tillbud på rasterna och fick svaret: ”Prata? Nej, då sitter vi ju med mobilerna”. Även skyddsombud berättade att mobilanvändningen har gjort att det har tystnat i byssjorna. Det där låg och grodde hos mig, och när jag fick finansiering till studien kontaktade jag Installatörsförtagen och Elektrikerförbundet. I mitten av november gick en enkät ut till knappt 13 000 elektriker, och vi gör även intervjuer med chefer, medarbetare och HR-personal.

Har du någon hypotes?

– En allmän spaning är att äldre och yngre medarbetare säkert ser på mobilanvändandet på olika sätt.

– Vi vet även från forskningen att småprat fungerar som ett socialt kitt. Om det visar sig att folk känner sig åsidosatta för att andra sitter med sina mobiler så skulle det kunna ha betydelse för den sociala arbetsmiljön. Eller så är det tvärtom. Om det sociala klimatet är dåligt kanske det är skönt att plocka fram mobilen om man ändå inte konnektar med arbetskamraterna.

– Det kan också hända att mobilanvändandet inte är ett problem över huvud taget, det är det vi undersöker.

Blir resultaten relevanta även för VVS-montörer?

– Det tror jag absolut. De har liksom elektriker arbetsmiljöer där man jobbar tillsammans.

ARN-fall:
Krävde över 30 000 i avdrag för montörernas raster och resor

Hur hanterar du själv mobilen?

– Vi har skojat lite om det där i projektgruppen – alla har själva phubbat eller blivit phubbade.  Men jag försöker att vara medveten om att kommunikationen blir bättre när man fokuserar helt på den andra personen. Det handlar om att ge andra sin fulla uppmärksamhet, och det funkar inte om du exempelvis mejlar samtidigt, säger Sara Thomée.