Logga in

Efter elolyckan: ”Prata i telefon får göras vid andra tillfällen”

Publicerad
8 apr 2021, 08:43
| Uppdaterad
3 sep 2021

Elektrikern gjorde fyra misstag när solcellsanläggningen kopplades in – skadades av en strömgenomgång.

Elolyckan inträffade i början av mars när en elektriker i Götaland skulle utföra ett rent rutinuppdrag. Han stod på en trappstege och skulle precis börja koppla in solcellskablaget i växelriktaren när mobiltelefonen ringde. Han valde då att ta samtalet samtidigt som han påbörjade installationsarbetet med den lediga handen.

Läs också:
Hemmapularens miss gav elektriker strömgenomgång

Quiz:
Kan du installera solceller?

På något vis kom han i kontakt med spänningsförande delar och drabbas av en strömgenomgång. Han fick brännmärken på handen, skadade höften i fallet och på sjukhuset visade det sig senare att även njurarna hade tagit skada.

Solcellsföretaget anmälde olyckan till Arbetsmiljöverket samma vecka, och myndigheten begärde in en utredning av händelsen.  I den utredningen listar företaget fyra orsaker till olyckan:

  1. Arbetet utfördes med en hand.
  2. Elektrikern hade inte fokus eftersom han samtidigt pratade i telefon.
  3. Arbetet utfördes med ej kontakterat kablage.
  4. Arbetet utfördes med spänning pålagd.

Företaget skriver att ledningen har haft samtal med den berörda elektrikern och alla övriga montörer på bygget om vad som gäller för att förhindra att liknande olyckor eller tillbud inträffar. Så här ser reglerna ut:

1. När man arbetar så är det arbetet som går först. Prata i telefon får göras vid andra tillfällen, eller på raster.
2. Allt kablage skall kontakteras och göras klart innan det ansluts till en strömkälla.
3. Strömmen ska brytas före kontaktering och inkoppling av kablage.

Företaget uppger att de två sista punkterna redan var självklara för medarbetarna. Att det ändå gick som det gick beskriver den drabbade elektrikern som slarv från hans sida. Han säger sig vara väl medveten om vad som gäller och hur man arbetar säkert. Han berättar även att liknande händelser har inträffat ett par gånger under hans yrkeskarriär. Men det har varit hos tidigare arbetsgivare, som kanske inte har gjort någon anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Vi som arbetsgivare ser dock annorlunda på det och vill inte vara med om detta igen, skriver en representant för företagets ledning till Arbetsmiljöverket.

Läs också:
Gamla takpannor kläs med vågiga solceller

Myndigheten ser inget behov av ytterligare tillsynsinsatser och avslutar ärendet.