Logga in

Elfirma spänningssatte annans fulel – stäms efter villabranden

Publicerad
28 jan 2019, 08:02

Elektrikern fixade elfelen på villans bottenvåning. Sedan spänningssatte han övervåningens befintliga fulel – som fattade eld.

Länsförsäkringar Uppsala har stämt ett elinstallationsföretag i Uppsalatrakten efter en villabrand. Det rör sig om en äldre villa som köptes in och renoverades för några år sedan. Därefter såldes villan vidare till ett yngre par som snart misstänkte att elinstallationerna i köket hade allvarliga brister. Elkablar låg exempelvis i härvor bakom väggarna och spotlighten i taket var halogenlampor utan skyddskåpor.

Läs mer: ”Elcentralen vanligaste orsaken till bränder i elinstallationer”

Paret anlitade en elfirma, som bekräftade deras farhågor. Elinstallationerna var inte fackmannamässigt utförda. Den 11 februari 2016 kom en av firmans elektriker till villan för att åtgärda elfelen på undervåningen. Han kopplade ur hela elanläggningen och åtgärdade bristerna, bland annat genom att dra nya elledningar i köket och byta elcentral. Han drog även en ny matningskabel från elcentralen till en ny kopplingsdosa som han installerade på övervåningen. Innan han gick hem på fredagseftermiddagen kopplade han in anläggningen igen, på både under- och övervåning.

Två dagar senare satt paret på restaurang och åt söndagsmiddag när de nåddes av beskedet att det brann i villan.  Eldsvådan hade startat på övervåningen.

Hagberg analyserar: 4 x 1,5 = 6 …eller?

En brandtekniker samt en el- och brandexpert anlitades av parets försäkringsbolag Länsförsäkringar. Deras slutsats blev att brandorsaken var ett glapp i en kopplingsdosa, som ledde till varmgång och antändning. Glappet fanns inte i den nyinstallerade dosan. Det var en dosa i den befintliga anläggningen på övervåningen som pekades ut.

Hösten 2018 stämmer Länsförsäkringar elfirman och begär ersättning för de skador som uppstod vid branden. Försäkringsbolaget anser att paret, som är innehavare av elanläggningen, har uppfyllt sina skyldigheter genom att anlita elfirman. Men elektrikern har försummat att följa ELSÄK-FS 2008:1 genom att ta den ändrade elanläggningen i bruk utan att kontrollera att den uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis. Hade elektrikern agerat aktsamt hade han inte spänningssatt övervåningen och då hade branden inte inträffat, argumenterar Länsförsäkringar.

Läs mer: Här är elfelen bakom den ödesdigra elbilsladdningen

Brandutredare Michael Steen, som är sakkunnigt vittne för Länsförsäkringar, uppger att bristerna i den befintliga anläggningen på övervåningen var både synliga och allvarliga. Löst hängande vägguttag med en lampsladd som ledning och en apparatdosa i form av ett decilitermått är två exempel.

– Man tar på sig ett stort ansvar genom att dra en ny matning och koppla in en uppenbarligen felaktig del av en gammal installation, säger Michael Steen.

Elfirman tillbakavisar anklagelserna och skriver i sitt bestridande till Tingsrätten att det inte finns något orsakssamband mellan branden och företagets elinstallation. Elfirman har inte utfört elinstallationsarbetet felaktigt. Den har inte utfört något arbete alls på den dosa som orsakade branden. Och spänningen har inte ökats på den nya elledningen som kopplats ihop med den befintliga ledningen. Det är samma 230 volt som tidigare. Återanslutningen har därför inte ökar risken för brand, argumenterar företaget.

Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert på Elinstallatörsföretagen, har anlitats som sakkunnigt vittne för elfirmans räkning. Han tillbakavisar försäkringsbolagets argument och säger att det rör sig om missförstånd av vad som ingår i ellagens starkströmsförordning respektive elinstallatörsförordning.

Läs mer: Har du också missförstått vad som ingår i kontroll före idrifttagning

– Elinstallatören har endast ansvar för de delar av elanläggningen som elfirman har installerat, ingenting annat. Det är innehavaren som har ansvaret för den befintliga anläggningen, säger han.

Han lyfter fram att risken för brand var hög i villan redan innan elfirman kom dit eftersom villan hade en befintlig, spänningssatt elanläggning som var bristfällig. Den risken kan inte ha höjts av att elfirman gjorde en fackmannamässigt korrekt urkoppling, följt av en inkoppling, resonerar han.

Fredrik Byström Sjödin ser rättsfallet som mycket viktigt principiellt sett. Om Uppsala Tingsrätt skulle ge Länsförsäkringar rätt skulle det få stora konsekvenser för branschen.

– Vilken elfirma skulle våga göra jobb i befintliga hus i så fall? Och det skulle det bli väldigt dyrt för kunden om elfirman ska kontrollera hela elanläggningen vid varje jobb för att hålla ryggen fri, säger han.

Läs mer: Hemmafixarens misstag när stickproppen skulle bytas

Elfirman har fram till 8 februari på sig att komma in med ytterligare utlåtanden till Tingsrätten. Elinstallationen utfördes år 2016 när de tidigare behörighetsreglerna fortfarande gällde.